Beleid hulpmiddelen

Hoe is de inkoop van zorg geregeld? Welke aanvullende eisen stelt CZ voor het hebben van een overeenkomst? We vertellen u graag meer over het beleid dat CZ voert bij het inkopen van zorg.

Zorginkoopbeleid

Verantwoord en dichtbij – twee woorden die belangrijk zijn voor CZ groep. Samen vormen ze de lijn waarlangs wij met zorgprofessionals en hulpmiddelenleveranciers de gewenste ontwikkelingen in het zorglandschap inhoud willen geven.  

In 2023 blijft CZ groep zich inzetten om de hulpmiddelenzorg continu te verbeteren. Daarbij willen we verzekerden zo optimaal mogelijk faciliteren bij de regie over hun eigen gezondheid. Daarnaast stimuleren we zorgaanbieders om de zorg met ketenpartners te gaan organiseren en om zorguitkomsten te meten. Tot slot bekijken we samen met onze partners hoe we nieuwe digitale zorgprocessen kunnen implementeren die bijdragen aan het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg. 

Bekijk het zorginkoopdocument Hulpmiddelen

Contact

Neem contact op met het relatiebeheer van duurzame en verbruikshulpmiddelen.

Naar boven