Beoordeling wondverbandmiddelen en compressie verbandmiddelen

Er zijn veel verschillende merken, typen en soorten verbandhulpmiddelen. De fabrikanten plaatsen alle (nieuwe) producten die ze in Nederland op de markt brengen in de zogenaamde Z-index.

Dit is een systeem waarin alle producten een unieke code en adviesprijs krijgen. Er vindt geen inhoudelijke beoordeling plaats met als gevolg dat het soms voorkomt dat er producten worden opgenomen waarvan de werkzaamheid twijfelachtig is. Omdat het declaratiesysteem van CZ gekoppeld is aan het Z-index systeem is er het risico dat deze twijfelachtige producten toch worden vergoed. Daarom beoordeelt CZ iedere maand de producten die nieuw in de Z-index zijn geplaatst. Een product komt alleen voor vergoeding in aanmerking als wordt voldaan aan een aantal criteria.

Voor de wondverbandmiddelen (VB) gelden deze criteria:

Algemene eisen

Het betreft wondverbandmiddelen die uitwendig worden ingezet bij complexe wondproblematiek en een beschermende en/of herstellende functie hebben. De productomschrijving dient duidelijk weer te geven waar het product voor dient en welke functionaliteiten het product heeft. Een product moet tenminste één van de volgende eigenschappen hebben: reiniging, vochtabsorptie, afdekking en fixatie. Zelfzorgproducten worden uitgesloten. Producten die alleen in klinische setting relevant zijn, worden uitgesloten van vergoeding als wondverbandmateriaal (hulpmiddel).

Transparantie over inzet, eigenschappen en gebruik materiaal

Op een openbare website (toegankelijk zonder abonnement) van de leverancier en/of fabrikant dient minimaal beschikbaar te zijn in de Nederlandse taal:

 • het middel, het aantal eenheden in een verpakking, de in de verpakking bijgevoegde gebruiksaanwijzing voor zorgaanbieder en gebruiker en de materialen die verwerkt zijn in het middel.
 • Het product dient te worden ingezet in het domein van de complexe wonden.
 • Er dient te worden aangegeven wat de primaire functie of eigenschap is van het product.
 • Er dient te worden aangegeven in welke wondfase, conform het WCS-model, het middel toegepast kan worden met de bijbehorende verbandwisselfrequentie.
 • De prijs van het product dient te zijn weergegeven (AIP).

Voor de Compressie verbandmiddelen (CO) gelden deze criteria:

De compressiemiddelen zijn in te delen in 3 categorieën

 • Compressiemiddelen die worden toegepast als onderdeel van de wondbehandeling (cure fase).
 • Compressiemiddelen die worden ingezet ter voorkoming van recidieven bij eerdere wondproblematiek (care fase) en/of die worden ingezet als voorbereiding op TEK / compressie. Overgang aanspraak wondzorg naar aanspraak compensatie vaat- lymfesystemen.
 • Compressiemiddelen die worden ingezet voor compressiezorg (bijvoorbeeld TEK) / overige compressie hulpmiddelen en er sprake is van permanente inzet waarbij er geen sprake is van wondproblematiek. Deze categorie valt niet onder de complexe wondzorg en valt daardoor buiten dit beoordelingskader.

Algemene eisen

 • De omschrijving van het product dient inzicht te geven in de aard van het gebruik, zelfzorgproducten worden uitgesloten van vergoeding.
 • Producten die alleen in klinische setting relevant zijn worden uitgesloten van vergoeding als wondverbandmateriaal (hulpmiddel).

Transparantie over inzet, eigenschappen en gebruik materiaal

 • Op een openbare website (toegankelijk zonder abonnement) van de leverancier en/of fabrikant dient beschikbaar te zijn in de Nederlandse taal: het middel, het aantal eenheden in een verpakking, de in de verpakking bijgevoegde gebruiksaanwijzing voor zorgaanbieder en gebruiker en de materialen die verwerkt zijn in het middel.
 • Het product dient te worden ingezet in het domein van de complexe wonden.
 • Er dient te worden aangegeven wat de primaire functie is van het product inclusief de drukklasse bij een confectieproduct.
 • De prijs van het product dient te zijn weergegeven (AIP).

Verbandkleding die wij vergoeden

CZ publiceert iedere maand een actuele lijst met de verbandkleding die voor vergoeding in aanmerking komt.

Verkregen status wijzigen

Het kan voorkomen dat een product eerst wordt afgewezen en later alsnog voldoet aan de door ons gestelde eisen. De fabrikant of leverancier kan in deze situatie een verzoek indienen om een verkregen status te wijzigen.

Mail uw verzoek

Wij zullen de melding binnen een maand beoordelen. Indien er wordt voldaan aan de door ons gestelde eisen, wordt het product in de eerstvolgende maand van de lijst verwijderd (mutaties aangeleverd voor de 20ste van elke maand, zullen de daaropvolgende maand zo nodig aangepast zijn).

Procedure per 1 januari 2019

Vanaf 1 januari 2019 is sprake van een andere, landelijke, procedure met betrekking tot de beoordeling van verbandhulpmiddelen. Onder Downloads vindt u meer informatie.

Contact

Neem contact op met het relatiebeheer van duurzame en verbruikshulpmiddelen.

Naar boven