Digitaal contracteren

Onze overeenkomsten worden alléén digitaal via het Zorginkoopportaal van VECOZO aangeboden. Dit gebeurt via een beveiligde internetomgeving.

Zorginkoopportaal

Het Zorginkoopportaal biedt zorgaanbieders en zorgverzekeraars uitgebreide digitale ondersteuning bij de totstandkoming van contractafspraken; vanaf de aanvraag voor een contract tot de digitale ondertekening. Met het Zorginkoopportaal streeft VECOZO naar uniformiteit binnen de zorginkoop en administratieve lastenverlichting voor de betrokken zorgpartijen.

Autorisatie Zorginkoopportaal

Voor toegang tot het Zorginkoopportaal van VECOZO heeft u een geldig persoonlijk certificaat nodig dat voorzien is van de juiste autorisatie. Op de website van VECOZO vindt u alle informatie hierover. U vindt op deze pagina ook de actuele doorlooptijden van aanvragen voor het Zorginkoopportaal. Deze tijden kunnen tijdens piekperiodes oplopen. Houd hiermee rekening en dien uw aanvragen op tijd in.

Contact

Neem contact op met Relatiebeheer Zorgverleners