Overeenkomst hulpmiddelen

De overeenkomsten voor hulpmiddelen worden alléén digitaal via het Zorginkoopportaal van VECOZO aangeboden.

Wanneer uw overeenkomst gereed staat, ontvangt u een notificatie e-mail van het Zorginkoopportaal van VECOZO. Op het Zorginkoopportaal van VECOZO vindt u de overeenkomst terug. Het Individueel Deel ondertekent u via de digitale procedure.

Meer informatie over digitaal contracteren.

CZ groep werkt voor de meeste hulpmiddelen met meerjarencontracten met een looptijd van 2 tot 5 jaar. Dit betekent dat we dus niet ieder jaar voor alle hulpmiddelen opnieuw overeenkomsten aanbieden. In het Zorginkoopbeleid Hulpmiddelen leest u waarvoor CZ groep opnieuw contracten aanbiedt.

Bekijk het Zorginkoopbeleid

Inhoud overeenkomst

De overeenkomst bestaat uit:

  • het Individueel Deel (deel I), met bijbehorende tariefbijlage;
  • het Algemeen Deel (deel II), met hierin de algemene voorwaarden;
  • het Specifiek Deel (deel III), met specifieke voorwaarden en overige bijlagen.
Alle documenten zijn beschikbaar via het Zorginkoopportaal van VECOZO. Hier hebt u de mogelijkheid om de overeenkomst in te zien.

 

Stilzwijgende verlenging 2022

De stilzwijgende verlenging is van toepassing op de volgende overeenkomsten, tenzij andere afspraken gemaakt zijn.

Verbruiksartikelen

115 Diabetesmateriaal

Medische apparatuur

036 Insulinepompen

050 Infuuspompen

Pro- en orthesen

166 Zit- en ligorthesen

Overige pro- en orthesen

043 Haarwerken

Mobiliteit

039 Niet-eenvoudige hulpmiddelen voor mobiliteit

041 Stoelen voorzien van een trippelfunctie

Zien

046 Bijzondere optische hulpmiddelen

Communicatiehulpmiddelen

064 Voorleesapparatuur en memoapparatuur

069 Tactiele leesapparatuur met toebehoren

Ademhaling

048 Positietrainer

049 OSAS-apparatuur

101 MRA

Inrichtingselementen

076 Aangepaste stoelen

Contact

Neem contact op met het relatiebeheer van duurzame en verbruikshulpmiddelen.

Naar boven