Overeenkomst hulpmiddelen

De overeenkomsten voor hulpmiddelen worden alléén digitaal via het Zorginkoopportaal van VECOZO aangeboden.

Wanneer uw overeenkomst gereed staat, ontvangt u een notificatie e-mail van het Zorginkoopportaal van VECOZO. Op het Zorginkoopportaal van VECOZO vindt u de overeenkomst terug. Het Individueel Deel ondertekent u via de digitale procedure.

Meer informatie over digitaal contracteren.

CZ groep werkt voor de meeste hulpmiddelen met meerjarencontracten met een looptijd van 2 tot 5 jaar. Dit betekent dat we dus niet ieder jaar voor alle hulpmiddelen opnieuw overeenkomsten aanbieden. In het Zorginkoopbeleid Hulpmiddelen leest u waarvoor CZ groep opnieuw contracten aanbiedt.

Bekijk het Zorginkoopbeleid

Inhoud overeenkomst

De overeenkomst bestaat uit:

  • het Individueel Deel (deel I), met bijbehorende tariefbijlage;
  • het Algemeen Deel (deel II), met hierin de algemene voorwaarden;
  • het Specifiek Deel (deel III), met specifieke voorwaarden en overige bijlagen.
Alle documenten zijn beschikbaar via het Zorginkoopportaal van VECOZO. Hier hebt u de mogelijkheid om de overeenkomst in te zien.

 

Lopende meerjarencontracten 2023

De volgende meerjarencontracten lopen door in 2023, tenzij hierover andere afspraken gemaakt zijn.

Verbruiksartikelen

107 Hulpmiddelen productgroep PE

108 Hulpmiddelen productgroep DI

112 Stomamateriaal 

123 Incontinentiemateriaal 

125 Wondverbandmiddelen

126 ST voor niet stomadragers

Pro- en orthesen

087 Sta orthesen

163 Prothesen

164 Orthesen 

Overige pro- en orthesen

023 Mammaprothesen

031 Oogprothesen 

092 Gelaatsprothesen

Mobiliteit

039 Niet-eenvoudige hulpmiddelen voor mobiliteit

040 Kinderloophulpmiddelen

041 Stoelen voorzien van een trippelfunctie

079 Eenvoudige hulpmiddelen voor mobiliteit voor slechtzienden

084 Blindegeleidehonden

085 ADL honden

086 Robotmanipulators, drink- en eetapparaten en armondersteuningen

Zien

020 Gezichtshulpmiddelen 

063 Daisyapparatuur 

069 Tactiele leesapparatuur met toebehoren

161 In- en uitvoerapparatuur voor slechtzienden

Communicatiehulpmiddelen

068 Persoonlijke alarmering

162 Communicatieapparatuur bij motorische en mentale stoornissen

Ademhaling

011 Zuurstof

022 Tracheastoma en stemprothesen 

049 OSAS-apparatuur

081 Vernevelaars

101 MRA

Inrichtingselementen

071 Aangepaste tafels

072 Aangepaste kinderstoelen

073 AD-materiaal 

165 Bedden

Horen

053 Soloapparatuur

065 Apps voor doven en slechthorenden om te bellen

067 Wek- en waarschuwingsapparatuur

119 Softband

157 Gehoorhulpmiddelen

Voeding

098 Sondevoeding

113 Drinkvoeding

Voet/schoen

014 Schoenen

Hulpmiddelen voor ader en/of lymfe ondersteuning

016 Compressiematerialen en toebehoren

045 Lymfoedeem compressie apparatuur

Uitwendige elektrostimulators

052 Uitwendige elektrostimulators

Contact

Neem contact op met het relatiebeheer van duurzame en verbruikshulpmiddelen.

Algemeen-NaarBoven