Overeenkomst hulpmiddelen

De overeenkomsten voor hulpmiddelen worden alléén digitaal via het Zorginkoopportaal van VECOZO aangeboden.

Wanneer uw overeenkomst gereed staat, ontvangt u een notificatie e-mail van het Zorginkoopportaal van VECOZO. Op het Zorginkoopportaal van VECOZO vindt u de overeenkomst terug. Het Individueel Deel ondertekent u via de digitale procedure.

Meer informatie over digitaal contracteren.

CZ groep werkt voor de meeste hulpmiddelen met meerjarencontracten met een looptijd van 2 tot 5 jaar. Dit betekent dat we dus niet ieder jaar voor alle hulpmiddelen opnieuw overeenkomsten aanbieden. In het Zorginkoopbeleid Hulpmiddelen leest u waarvoor CZ groep opnieuw contracten aanbiedt.

Bekijk het Zorginkoopbeleid

Inhoud overeenkomst

De overeenkomst bestaat uit:

  • het Individueel Deel (deel I), met bijbehorende tariefbijlage;
  • het Algemeen Deel (deel II), met hierin de algemene voorwaarden;
  • het Specifiek Deel (deel III), met specifieke voorwaarden en overige bijlagen.
Alle documenten zijn beschikbaar via het Zorginkoopportaal van VECOZO. Hier hebt u de mogelijkheid om de overeenkomst in te zien.

 

Lopende meerjarencontracten 2022

De volgende meerjarencontracten lopen door in 2022, tenzij hierover andere afspraken gemaakt zijn.

Verbruiksartikelen

112 Stomamateriaal

115 Diabetesmateriaal

123 Incontinentiemateriaal

Medische apparatuur

036 Insulinepompen

050 Infuuspompen

Pro- en orthesen

087 Sta orthesen

164 Orthesen

166 Zit- en ligorthesen

Overige pro- en orthesen

023 Mammaprothesen

031 Oogprothesen

043 Haarwerken

092 Gelaatsprothesen

Mobiliteit

039 Niet-eenvoudige hulpmiddelen voor mobiliteit

041 Stoelen voorzien van een trippelfunctie

079 Eenvoudige hulpmiddelen voor mobiliteit voor slechtzienden

Zien

020 Gezichtshulpmiddelen

046 Bijzondere optische hulpmiddelen

047 Beeldschermloepen

Communicatiehulpmiddelen

063 Daisyapparatuur

064 Voorleesapparatuur en memoapparatuur

069 Tactiele leesapparatuur met toebehoren

162 In- en uitvoerapparatuur voor slechtzienden

162 Communicatieapparatuur bij motorische en mentale stoornissen

Ademhaling

011 Zuurstof

022 Tracheastoma en stemprothesen

048 Positietrainer

049 OSAS-apparatuur

101 MRA

Inrichtingselementen

071 Aangepaste tafels

072 Aangepaste kinderstoelen

073 AD-materiaal

076 Aangepaste stoelen

120 Kortdurende uitleen

Horen

065 Apps voor doven en slechthorenden om te bellen

067 Wek- en waarschuwingsapparatuur

157 Gehoorhulpmiddelen

Contact

Neem contact op met het relatiebeheer van duurzame en verbruikshulpmiddelen.

Naar boven