Overeenkomst hulpmiddelen aanvragen

Hieronder informeren wij u over de inhoud van de overeenkomst en over de wijze waarop u de overeenkomst kunt aanvragen dan wel kunt wijzigen.

Voorbereiding

Voordat u kunt beginnen met het aanvragen moet u het volgende geregeld hebben:

  • juiste registratie van de onderneming/vestiging in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (w.o. vertegenwoordigingsbevoegde persoon);
  • een AGB-code voor de onderneming/vestiging. U kunt deze aanvragen via Vektis;
  • juiste en volledige registratie van de onderneming/vestiging (en/of nevenvestigingen) in het AGB-register van Vektis;
  • een juist en geldig VECOZO-certificaat. Voor toegang tot het Zorginkoopportaal van VECOZO heeft u een geldig persoonlijk certificaat nodig dat voorzien is van de juiste autorisatie. Ga naar VECOZO om dit aan te vragen.

De aanvraag

  • Neem contact op met Relatiebeheer Zorgverleners van CZ. Geef hierbij aan dat u een overeenkomst wilt afsluiten. Onze medewerker beoordeelt of het toezenden van een vragenlijst voor de desbetreffende overeenkomst mogelijk is.
  • De vragenlijst wordt naar u toegezonden per post of per e-mail.

Beoordeling door CZ

Nadat wij uw aanvraag ontvangen hebben, beoordelen wij of uw aanvraag voldoet aan ons zorginkoopbeleid. Wij stellen u hiervan schriftelijk op de hoogte, en streven ernaar om dat binnen 10 werkdagen te doen. Wanneer wij besluiten u een overeenkomst aan te bieden ontvangt u een aanbod via het landelijke Zorginkoopportaal van VECOZO.

De overeenkomst accepteren

Als wij uw aanvraag goedkeuren, bieden wij u de overeenkomst aan (via VECOZO).
Bent u akkoord met de inhoud van de overeenkomst en voldoet u aan de gestelde voorwaarden? Dan kunt u de overeenkomst accepteren.

Contact

Neem contact op met Relatiebeheer Zorgverleners