Beleid medisch specialistische zorg

Hoe is de inkoop van zorg geregeld? Welke aanvullende eisen stelt CZ voor het hebben van een overeenkomst? We vertellen u graag meer over het beleid dat CZ voert bij het inkopen van zorg.

Selectieve inkoop

CZ wil de beste zorg voor haar verzekerden. Daarom kopen we de zorg voor bepaalde behandelingen of aandoeningen selectief in.

Lees meer over selectieve zorginkoop

Akkoordverklaringen aanvragen

  • Als een geneesmiddel met een add-on indicatie niet (geheel) voldoet en er off-label toepassing voor een individuele verzekerde nodig is.
  • Als een geneesmiddel met een add-on indicatie op basis van eigen kwaliteitscriteria is uitgesloten van contractering.
  • Als een geneesmiddel in de sluis zit, dan is een akkoordverklaring niet mogelijk.
    Zie voor meer informatie Sluis voor dure geneesmiddelen en Sluismiddelen.

CZ toetst altijd óf er een uitzondering kan worden gemaakt.

Voor enkele behandelingen is vooraf een akkoordverklaring van CZ groep nodig. U vindt deze diagnoses op de limitatieve lijst. Naast deze diagnoses is ook voor medisch specialistische revalidatie zonder opname een akkoordverklaring nodig wanneer u een niet gecontracteerde zorgverlener bent.

Bekijk de limitatieve lijst met diagnoses

Hoe vraagt u een akkoordverklaring aan?

Een aanvraag voor een vergoeding indienen kan op de volgende manieren.

U dient een aanvraag in:

  • via ons aanvraagformulier akkoordverklaring add-on geneesmiddel (voor vergoeding geneesmiddelen van medische specialistische zorg);
  • via een door uzelf opgestelde brief wanneer ons aanvraagformulier niet afdoende is. Deze brief moet voorzien zijn van de naam van het geneesmiddel, Z-indexnummer van het geneesmiddel, medische indicatie, waarom voor dit geneesmiddel gekozen wordt, alternatieven die geprobeerd zijn, volgens welke richtlijnen dit wordt voorgeschreven en eventueel aangevuld met verwijzing naar literatuur.

Stuur uw aanvraag naar:

CZ
afdeling Medische beoordelingen Farmacie
Postbus 90152, 5000 LD Tilburg

De termijn voor verwerken van uw aanvraag is 10 werkdagen. Het kan zijn dat we naar aanleiding van uw aanvraag meer gegevens nodig hebben. Deze worden schriftelijk bij u opgevraagd. Dit heeft ook invloed op de termijn van beoordeling.

Gecontracteerde zorgverlener

Vraag de behandeling dan digitaal aan via VECOZO. U heeft hiervoor wel een geldig VECOZO-certificaat nodig. Dit certificaat kunt u online aanvragen.

Inloggen bij VECOZO

Niet-gecontracteerde zorgverlener

Dien uw aanvraag via e-mail in. Stuur een e-mail.

Contact

Neem contact op met Relatiebeheer Zorgverleners