Beleid medisch specialistische zorg

Hoe is de inkoop van zorg geregeld? Welke aanvullende eisen stelt CZ voor het hebben van een overeenkomst? We vertellen u graag meer over het beleid dat CZ voert bij het inkopen van zorg.

Zorginkoopbeleid

Voor de zorginkoop 2023 leggen we nog meer de nadruk op concrete afspraken voor passende zorg en de noodzakelijke digitalisering. Binnen 2 jaar willen we met het grootste deel van de zorgaanbieders afspraken maken over een hybride zorgaanbod voor chronische zorg. Ook willen we verdere afspraken maken om passende zorg op de juiste plek te stimuleren en te implementeren.

Voor complexe zorg kan verdere concentratie en spreiding nodig zijn om nog betere resultaten te bereiken en het schaarse deskundige personeel nog efficiënter in te zetten. Enkel door impactvolle veranderingen kunnen we de zorg in de toekomst van hoog niveau houden en voor iedereen bereikbaar en betaalbaar houden.

Bekijk het zorginkoopbeleid medisch specialistische zorg

Selectieve inkoop

CZ wil de beste zorg voor haar verzekerden. Daarom kopen we de zorg voor bepaalde behandelingen of aandoeningen selectief in.

Lees meer over selectieve zorginkoop

Akkoordverklaringen aanvragen

Voor enkele behandelingen is vooraf een akkoordverklaring van CZ groep nodig. U vindt deze diagnoses op de limitatieve lijst. Naast deze diagnoses is ook voor medisch specialistische revalidatie zonder opname een akkoordverklaring nodig wanneer u een niet gecontracteerde zorgverlener bent.

Bekijk de limitatieve lijst met diagnoses

Gecontracteerde zorgverlener

Vraag de behandeling dan digitaal aan via VECOZO. U heeft hiervoor wel een geldig VECOZO-certificaat nodig. Dit certificaat kunt u online aanvragen.

Inloggen bij VECOZO

Niet-gecontracteerde zorgverlener

Dien uw aanvraag via e-mail in. Stuur een e-mail.

Contact

Neem contact op met Relatiebeheer Medisch specialistische zorg.

Naar boven