Selectieve inkoop van medisch specialistische zorg

CZ koopt sommige medisch specialistische zorg selectief in. We leggen u graag uit waarom we dat doen.

Voor sommige behandelingen of aandoeningen maken we alleen afspraken met specifieke zorgaanbieders die aantoonbare ervaring met de behandeling hebben. Door te sturen op kwaliteit, verbeteren we de zorg voor onze verzekerden en houden we die betaalbaar.

Lees waarom CZ zorg selectief inkoopt

Deze medisch specialistische zorg kopen we selectief in

We kopen selectief in op de behandeling van de volgende aandoeningen:

  • schisis
  • basaal- en/of plaveiselcelcarcinoom in het gelaat door Mohs' chirurgie
  • langdurige infectie na heup of knieprothese (infectieprothesiologie)

Zo bepalen we onze kwaliteitseisen

CZ bepaalt de kwaliteitseisen zorgvuldig en in nauw overleg met beroepsverenigingen, ouderverenigingen, patiëntenverenigingen en specialisten. De eisen staan opgenomen in het zorginkoopbeleid en we lichten deze toe in de verschillende verantwoordingsdocumenten. Bij het vaststellen van de kwaliteitseisen volgen we de landelijke normen, maar soms stellen we zelf ook hogere normen om de kwaliteit verder te verbeteren. Alleen ziekenhuizen die voldoen aan onze minimale kwaliteitseisen komen in aanmerking voor een contract voor de desbetreffende behandeling.

Krijgt u vragen van verzekerden?

Krijgt u vragen van onze verzekerden over onze selectieve inkoop? Verwijs ze dan door naar het CZ Zorgteam: (013) 594 91 10 (maandag t/m vrijdag van 8:30 - 17:30 uur).