Akkoordverklaringen Mondzorg

Voor sommige behandelingen heeft u een machtiging nodig van CZ om een behandeling uit te mogen voeren.

Checklist akkoordverklaring aanvragen

CZ heeft een checklist voor het aanvragen van akkoordverklaringen mondzorg opgesteld, waarin weergegeven is welke aspecten op de aanvraag mondzorg vermeld moeten zijn.

Bekijk de checklist machtigingsaanvragen

Maximale vergoedingen implantologie en overige mondzorg

CZ hanteert maximale vergoedingen voor de materiaal- en techniekkosten voor alle mondzorg waarvoor een akkoordverklaring nodig is. Deze maximale vergoedingen gelden voor alle zorgaanbieders. De vergoedingen zijn vastgesteld op basis van onderzoek naar tarieven in de markt. De daadwerkelijke materiaal- en techniekkosten moeten uiteindelijk gedeclareerd worden, met inachtneming van de maximale bedragen.

Bekijk ook:

Maximale bedragen materiaal- en techniekkosten mondzorg 2023 met uitzondering van aanbieders met overeenkomst Implantologie

Akkoordverklaringen

Formats the Html codes.FormatFix the Html to be XHtml compliantFix Write Validate that the text is XHtml compliant.Validate Proofing

Akkoordverklaringen voor mondzorg kunnen worden onderverdeeld in de volgende groepen:

 • Bijzondere tandheelkunde
 • Implantaten
 • Kaakchirurgie
 • Mondzorg bij ongevallen
 • Overig

Aanspraak op vergoeding vanuit de basisverzekering en Wlz zijn divers binnen de mondzorg. Het Vademecum basispakket Tandheelkunde en Wlz biedt inzicht hierin door informatie te geven over regelingen die voortvloeien uit de Zorgverzekeringswet en Wlz.

Tandarts

Een zorgadvies is nodig voor de volgende indicaties/zorgvormen:

 • bijzondere tandheelkunde;
 • (volledige) gebitsprothese (grensbedrag € 650 per kaak); de tandarts zal voor een voorgenomen vervaardiging van een nieuwe prothese tijdig en voorafgaand aan de behandeling een verzoek om toestemming bij de zorgverzekeraar indienen, als sprake is van:
 • vervanging van een bestaande boven- en/of onderprothese die nog geen vijf jaar oud is of de grensbedragen van € 650 per kaak overschrijdt;
 • vervaardiging van een nieuwe volledige prothese met weekblijvende basis of metalen basis of hypoallergene monomeervrije kunststof of de grensbedragen van € 650 per kaak overschrijdt;
 • vervaardiging van een mesostructuur en volledige overkappingsprothese op implantaten;
 • tandheelkundige implantaten in de ernstig geslonken edentate kaak;
 • reparatie en/of rebasing van een implantaatgedragen prothese;
 • fronttandvervanging bij jeugdigen tot 18 jaar;
 • rebasing boven- en/of onderprothese binnen 1 jaar na plaatsing, uitgezonderd de immediaatprothese.

Tandprotheticus

De tandprotheticus zal voor een voorgenomen vervaardiging van een nieuwe prothese tijdig en voorafgaand aan de behandeling een verzoek om toestemming bij de zorgverzekeraar indienen, als sprake is van:

 • vervanging van een bestaande boven- en/of onderprothese die nog geen vijf jaar oud is of de grensbedragen van € 650 per kaak overschrijdt;
 • vervaardiging van een nieuwe volledige prothese met weekblijvende basis of metalen basis of hypoallergene monomeervrije kunststof of de grensbedragen van € 650 per kaak overschrijdt.

De zorgaanbieder zal voor een voorgenomen rebasing of revisie en/of reparatie van een prothese tijdig en voorafgaand aan de behandeling een verzoek om toestemming bij de zorgverzekeraar indienen. Dit gebeurt alleen als het gaat om een rebasing, revisie en/of reparatie van een prothese, die korter dan twaalf maanden tevoren door dezelfde tandprotheticus is geleverd. Rebasing en/of reparatie van een implantaatgedragen prothese moet altijd aangevraagd worden.

De volgende behandelingen kunnen op verwijzing van een tandarts door een tandprotheticus worden uitgevoerd:

 • vervaardiging van een mesostructuur en volledige overkappingsprothese op implantaten op verwijzing van een tandarts/implantoloog;
 • rebasing en/of reparatie van een implantaatgedragen prothese;
 • vervaardiging, rebasing, dan wel reparatie van een (gedeeltelijke) prothese in een betande kaak (hieronder valt ook de overkappingsprothese op natuurlijke elementen).

Kaakchirurg

Een zorgadvies is nodig voor de volgende indicaties/zorgvormen:

 • alle tandheelkundige behandelingen onder algehele anesthesie;
 • osteotomie;
 • parodontale chirurgie;
 • tandheelkundige implantaten.

Orthodontist

Er is sprake van bijzondere orthodontie als er sprake is van een afwijking conform de indicatieve lijst. Het betreft hier behandelingen uit de:

 • B categorie; behandeling van patiënten met (een) in ernst met schisis vergelijkbare afwijking(en).
 • C categorie; behandeling van patiënten met een cheilo-/gnatho-/palatoschisis.

Contact

Neem contact op bij vragen over medische beoordelingen of akkoordverklaringen.