Beleid mondzorg

Hoe is de inkoop van zorg geregeld? Welke aanvullende eisen stelt CZ voor het hebben van een overeenkomst? We vertellen u graag meer over het beleid dat CZ voert bij het inkopen van zorg.

Zorginkoopbeleid

‘Verantwoord en Dichtbij’ blijft ook voor 2023 ons motto voor het zorginkoopbeleid. Wij vinden het belangrijk dat de zorg voor iedereen toegankelijk blijft én van goede kwaliteit is. In de mondzorg stimuleren we door ons beleid vernieuwingen en verbeteringen in de zorg. Preventie speelt een steeds grotere rol.

Aandoeningen die we met gerichte, wetenschappelijk onderbouwde methoden kunnen voorkomen, krijgen in 2023 nog meer aandacht. We kiezen in de mondzorg voor een combinatie van traditionele zorginkoop en het innoveren en vernieuwen van de zorg. Wij zijn van mening dat dit bijdraagt aan de betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg. Alle partijen hebben hier een verantwoordelijkheid in. Wij nodigen u uit om samen met ons de mondzorg in Nederland toegankelijk, van goede kwaliteit en betaalbaar te houden in 2023 en de verdere toekomst. 

Bekijk het zorginkoopbeleid mondzorg

Akkoordverklaringen aanvragen

Voor sommige behandelingen hebt u een akkoordverklaring nodig van CZ om een behandeling uit te mogen voeren.

Lees meer over akkoordverklaring aanvragen

Beleid

We spannen ons in om integrale preventie binnen de mondzorg van de grond te laten komen. Tandartspraktijken, consultatiebureaus, GGD: iedereen heeft hierin zijn eigen rol. Daarnaast zetten we in op doelmatige behandelingen, onder meer bij overkappingsprotheses op implantaten en kaakchirurgie. Als er dan tóch behandeld wordt, dan meteen goed. Lees meer over ons beleid voor mondzorgaanbieders.

Contact

Neem contact op met het relatiebeheer van mondzorg.

Naar boven