Centrum Bijzondere Tandheelkunde

CZ groep maakt samen met Centra voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT) afspraken over het stoeluurtarief. Soms is maatwerk daarbij relevant. Ook maken we afspraken via het representatiemodel. CBT’s die niet onder het representatiemodel vallen, koopt CZ groep zelfstandig in. We beoordelen de begroting en de regionale spreiding. We hanteren de eisen uit de beleidsregel Bijzondere Tandheelkunde van de NZa.

Voorwaarden overeenkomst

Centrum voor bijzondere tandheelkunde, ofwel de Wlz-instelling met een afdeling Bijzondere Tandheelkunde, ofwel het ziekenhuis met een afdeling Bijzondere Tandheelkunde:

  • heeft minimaal 2 BIG-geregistreerde tandartsen die zorg verlenen en een erkende differentiatie hebben in een deelgebied van de bijzondere tandheelkunde.
  • is op basis van geografische spreiding noodzakelijk.
  • voldoet aan alle voorwaarden van de NZa conform de beleidsregel Bijzondere Tandheelkunde óf wanneer niet aan alle voorwaarden uit de beleidsregel wordt voldaan moet er een regionale samenwerking aangegaan worden met centra in de regio die wél aan deze voorwaarden voldoen.
  • moet een begroting indienen bij CZ groep om in aanmerking te komen voor het collectief maximumtarief X831.

Meer informatie over het afsluiten van een overeenkomst vindt u op deze pagina.

Downloads

Contact

Heeft u vragen over het beleid? Neem contact op met het relatiebeheer van mondzorg.

Naar boven