Centrum Bijzondere Tandheelkunde

CZ groep stemt binnen het representatiemodel met alle zorgverzekeraars af of een Centrum Bijzondere Tandheelkunde (CBT) voldoet aan de erkenningscriteria. Is dat niet het geval, dan heeft dit consequenties voor de tarieven en voor het aanbieden van de overeenkomst. Die behoren enkel toe aan erkende CBT’s.

Voor het individuele stoeluurtarief maken we in representatie afspraken met de zorgaanbieders. CBT’s die geen individueel stoeluurtarief willen, kopen we zelfstandig in.

CZ ziet meerwaarde in de samenwerking met centra voor bijzondere tandheelkunde. Daarom bieden wij deze zorgaanbieders graag een overeenkomst aan.

Overeenkomsten bijzondere tandheelkunde

CZ groep hanteert 2 verschillende overeenkomsten, waarbij we onderscheid maken op basis van de Cobijt-accreditatie. Een Cobijt-geaccrediteerd CBT kan deels machtigingsvrij werken. Een CBT heeft daarbij ook de mogelijkheid om machtigingsvrij te kunnen werken wanneer het angstbehandelingen aanbiedt door een gedifferentieerde angsttandarts.

Voor meer informatie en/of aanvraag van de overeenkomst, zie ons zorginkoopbeleid.

Aanmelden

Met een digitale vragenlijst toetsen we of een zorgaanbieder aan de voorwaarden voor een overeenkomst voldoet.

Zorgaanbieders kunnen tussen 1 april en 1 augustus een overeenkomst voor 2025 aanvragen via rz.mondzorg@cz.nl. Wij zetten dan een vragenlijst klaar in VECOZO. Aanvragen die later binnenkomen, nemen we niet in behandeling. Een overeenkomst geldt nooit met terugwerkende kracht.

CZ groep hanteert bij deze overeenkomst een gesloten instroombeleid. Nieuwe zorgaanbieders kunnen de overeenkomst ieder jaar aanvragen tussen 1 april en 1 augustus. Aanvragen buiten deze periode nemen we niet in behandeling.

Contact

Neem contact op met Relatiebeheer Zorgverleners