Overkappingsprothese op implantaten

Vanaf 2021 werken we samen met de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI). Een erkenning vanuit de NVOI vervangt de autorisatieprocedure die tot 2020 gold. Lees hier wat dit voor u betekent.

Om als implantoloog een NVOI-erkenning te krijgen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Op de site van de NVOI leest u meer over de aanvraag en erkenning.

Praktijk mét NVOI-erkende eindverantwoordelijke zorgverlener

U hoeft geen autorisatieprocedure te doorlopen. Stuur ons een e-mail als u een overeenkomst voor 2021-2023 wilt ontvangen.

Praktijk zonder NVOI-erkende eindverantwoordelijke zorgverlener

U kunt een overeenkomst aanvragen als u aan onze richtlijnen voldoet. U dient een portfolio te overleggen waarin u uw kwalificaties op de genoemde voorwaarden omschrijft.

Richtlijnen eindverantwoordelijke zorgverlener

CZ heeft samen met het werkveld en de wetenschap specifieke eisen opgesteld waar een zorgaanbieder aan moet voldoen om de rol van ‘eindverantwoordelijke zorgaanbieder’ te mogen vervullen:

  • ­aantoonbare kennis en ervaring met betrekking tot de conventionele gebitsprothese;
  • ­een aantoonbare postacademische opleiding implantologie en vervolgzorg na implantologie en ervaring met het zorgtraject;
  • ­een opleiding/aantoonbare kennis op het gebied van suprastructuren op implantaten, met name van overkappingsprothesen op implantaten;
  • ­kennis van de wet- en regelgeving over mondzorg in de basisverzekering;
  • ­kennis van de verzekeringsvoorwaarden van CZ voor deze zorg.

Voordelen van een overeenkomst

Met een overeenkomst kunt u machtigingsvrij indicaties stellen en behandelingstrajecten starten. Een akkoordverklaring vooraf is dus niet meer nodig. De overeenkomst geldt voor prestaties zoals vastgesteld in de NZa Prestatie- en tariefbeschikking Tandheelkundige zorg.

Contact

Heeft u vragen over het beleid? Neem contact op met het relatiebeheer van mondzorg.

Naar boven