Overkappingsprothese op implantaten

CZ werkt verder aan het beleid voor de overkappingsprothese op implantaten. Dit beleid stimuleert een zinnig en zuinig gebruik van materialen en technieken. Door de zorgaanbieder eindverantwoordelijk te maken voor het zorgtraject van een patiƫnt, gaat hij een resultaatverplichting aan. Dat vraagt om kwalificaties.

Richtlijnen

CZ heeft in samenspraak met het werkveld en de wetenschap specifieke eisen opgesteld waar een zorgaanbieder aan moet voldoen om de rol van ‘eindverantwoordelijke zorgaanbieder’ te mogen vervullen:

  • aantoonbare kennis en ervaring met betrekking tot de conventionele gebitsprothese;
  • een aantoonbare postacademische opleiding implantologie en vervolgzorg na implantologie en ervaring met het zorgtraject;
  • een opleiding/aantoonbare kennis op het gebied van suprastructuren op implantaten, met name van overkappingsprothesen op implantaten;
  • kennis van de wet- en regelgeving over mondzorg in de basisverzekering;
  • kennis van de verzekeringsvoorwaarden van CZ voor deze zorg.

Daarnaast moet hij werken volgens het protocol en de door CZ opgestelde richtlijnen en gedragsregels. Wij vragen zorgaanbieders die in aanmerking willen komen voor een overeenkomst een portfolio te overleggen waarin hun kwalificaties op bovenstaande punten worden omschreven.

Bij een positieve beoordeling door CZ, bieden wij een overeenkomst aan.

Voldoet u aan de richtlijnen?

De zorgaanbieders die zich aanmelden en voldoen, krijgen overeenkomsten aangeboden waarmee zij machtigingsvrij – dus zonder akkoordverklaring vooraf – indicaties kunnen stellen en behandelingstrajecten kunnen starten.

Digitaal registratiesysteem

Gecontracteerde zorgaanbieders maken gebruik van een digitaal registratiesysteem. Dit ondersteunt het gecoördineerde, afgestemde behandeltraject onder leiding van één eindverantwoordelijke zorgaanbieder.

Contact

Vragen over contracten en/of zorgverlenergegevens? Neem contact op met Relatiebeheer Mondzorg.

Naar boven