Overkappingsprothese op implantaten

Met deze overeenkomst wil CZ de kwaliteit borgen en de zorgkosten die onder de basisverzekering vallen beheersbaar houden. We kopen het hele implantologietraject in de edentate kaak in. Binnen deze overeenkomst is het niet mogelijk om slechts een gedeelte van dit traject uit te voeren.

Randvoorwaarden

CZ groep blijft zich inzetten voor een aantal belangrijke randvoorwaarden voor deze overeenkomst:

  • De zorgaanbieder werkt met een NVOI-geaccrediteerde eindverantwoordelijke implantoloog. Die streeft naar maximaal 4 praktijken waar hij/zij de eindverantwoordelijk is.
  • De NVOI-geaccrediteerde eindverantwoordelijke implantoloog is betrokken bij het hele zorgproces, ook als daar meerdere implantologen of andere zorgverleners bij betrokken zijn.
  • Bovenkaakimplantologie kan enkel geleverd worden met een machtiging van CZ groep.

Voor meer informatie en/of aanvraag van de overeenkomst, zie ons zorginkoopbeleid.

Aanmelden

Zorgaanbieders kunnen tussen 1 april en 1 augustus een aanvraag voor een overeenkomst voor 2025 indienen via rz.mondzorg@cz.nl. Wij zetten dan een vragenlijst klaar in VECOZO. Aanvragen die later binnenkomen, nemen we pas in behandeling als de contractering voor 2025 op 1 november is afgerond.

Vanaf 1 november hanteren we een open instroombeleid voor deze overeenkomst.

Contact

Neem contact op met Relatiebeheer Zorgverleners