Jeugdtandverzorging

Instellingen voor jeugdtandverzorging (JTV’s) werken op basis van een ‘haal- en brengtarief’. Deze tarieven komen jaarlijks tot stand in overeenstemming tussen de NZa, de JTV’s en 2 representerende zorgverzekeraars. Als een JTV in aanmerking wil komen voor een ‘haal- en brengtarief’ en een instellingstoeslag, dan moet zij aantonen dat ze een speciale behandelgroep heeft.

Instroombeleid

CZ biedt JTV’s een overeenkomst voor 2023-2024-2025. Voor instellingen jeugdtandverzorging (JTV’s) hanteert CZ het hele jaar door een open instroombeleid. Om in aanmerking te komen voor een overeenkomst moet de JTV een begroting indienen. Daarin staat het aantal kinderen dat zij verwachten te behandelen en de kosten voor het vervoeren en behandelen van deze kinderen. CZ groep controleert de ingediende begroting volgens de beleidsregel Jeugdtandverzorging. Wij letten erop dat de kosten reëel, nodig en proportioneel zijn.

Meer informatie over het afsluiten van een overeenkomst vindt u op deze pagina.

Downloads

Contact

Heeft u vragen over het beleid? Neem contact op met het relatiebeheer van mondzorg.

Naar boven