Jeugdtandverzorging

Instellingen voor jeugdtandverzorging (JTV’s) werken op basis van een ‘haal- en brengtarief’. Deze tarieven komen jaarlijks tot stand in overeenstemming tussen de NZa, de JTV’s en 2 representerende zorgverzekeraars.

Als een JTV in aanmerking wil komen voor een haal- en brengtarief en een instellingstoeslag, dan moet zij aantonen dat ze een risicodoelgroep behandelen. Daarnaast moet de JTV een begroting indienen. Daarin staat onder andere het aantal kinderen vermeld dat zij verwachten te behandelen en de kosten voor het vervoeren en behandelen van deze kinderen.

CZ groep controleert de ingediende begroting volgens de beleidsregel Jeugdtandverzorging. Wij letten erop dat de kosten reëel, nodig en proportioneel zijn.

Voor meer informatie en/of aanvraag van de overeenkomst, zie ons zorginkoopbeleid.

Aanmelden

Nieuwe JTV’s kunnen (na akkoord en erkenning in representatie door ZN) tussen 1 april en 1 augustus een aanvraag voor een overeenkomst voor 2025 indienen via rz.mondzorg@cz.nl. Aanvragen die later binnenkomen, nemen we pas in behandeling als de contractering voor 2025 op 1 november is afgerond.

Vanaf 1 november hanteert CZ groep een open instroombeleid voor deze overeenkomst.

JTV’s kunnen ook in aanmerking komen voor de Stimuleringsovereenkomst Mondzorg Jeugd. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als voor tandartspraktijken.

Contact

Neem contact op met Relatiebeheer Zorgverleners