Mondzorg jeugd

Een kwart van alle jeugdigen gaat niet naar een mondzorgverlener en we zien dat dit percentage de afgelopen jaren ook niet is afgenomen. Een goede mondgezondheid is belangrijk voor de algemene gezondheid.

Regelmatige mondzorg door een mondzorgverlener is dan ook van belang. CZ groep vindt dat goede mondverzorging begint bij het melkgebit, waarbij ouders en verzorgers gemotiveerd moeten worden om hun kind een bezoek te laten brengen aan een mondzorgverlener na het doorbreken van de eerste melktanden. Dit ligt ook in lijn met de meest recente wetenschappelijke inzichten en de KIMO-richtlijn ‘Mondzorg voor jeugdigen preventie en behandeling van cariës’.

Illustratie beleid mondzorg jeugd

Samenwerking

Het consultatiebureau, ook wel de jeugdgezondheidszorg (JGZ) genoemd, is volgens ons dé plek waar mondzorg goed te stimuleren is. We zien dat een goede samenwerking tussen tandartsen en jeugdartsen van het consultatiebureau veel kan opleveren. Ook de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) onderschrijft een positieve samenwerking tussen tandartsen en jeugdartsen. Zij hebben hiervoor samen met Jeugdartsen Nederland (AJN) een praktijkkaart tandarts-jeugdarts ontwikkeld en een JGZ-zoekmachine op hun website geplaatst. Daarmee bieden ze praktijken de mogelijkheid om in hun eigen regio het gesprek aan te gaan met het consultatiebureau en verwijzingen vanuit het consultatiebureau naar de mondzorgpraktijk te stimuleren.

Overeenkomsten Jeugd

We bieden vanaf 2025 de overeenkomst Het Kind niet langer aan. Daarvoor in de plaats komen twee nieuwe overeenkomsten: 

  • Stimuleringsovereenkomst Mondzorg Jeugd
  • Overeenkomst Mondzorg Jeugd.

Voor meer informatie en/of aanvraag van de overeenkomst, zie ons zorginkoopbeleid.

Aanmelden

Zorgaanbieders kunnen tussen 1 april en 1 augustus een aanvraag voor een overeenkomst voor 2025 indienen via rz.mondzorg@cz.nl. Wij zetten dan een vragenlijst klaar in VECOZO. Aanvragen die later binnenkomen, nemen we pas in behandeling als de contractering voor 2025 op 1 november is afgerond.

Vanaf 1 november hanteren we een open instroombeleid voor deze overeenkomst.

Contact

Neem contact op met Relatiebeheer Zorgverleners