Preventieve mondzorg

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de cariës van de patiëntenpopulatie onder de 18 jaar gemiddeld met zeker 40 procent daalt wanneer zij de preventieve mondzorgmethodiek ‘Non-operative Caries Treatment Programme’ (NOCTP) volgen (in Nederland ook wel bekend onder de naam ‘Gewoon Gaaf’). CZ stimuleert het gebruik van Gewoon Gaaf-methodiek.

Gezondheidswinst

Evidente en significante gezondheidswinst is binnen bereik door:

  • maatwerk te leveren;
  • ouders bij de behandeling te betrekken;
  • vooral patiënten te leren en te motiveren hun eigen mond gezond te houden.

Toeslag bij Gewoon Gaaf-methodiek

CZ wil resultaatafspraken maken met zorgaanbieders die de Gewoon Gaaf-methodiek toepassen en hen hoger honoreren voor preventieve behandelingen. Op bepaalde codes gericht op preventie geeft CZ een toeslag bovenop de tarieven die vastgesteld zijn door de NZa. Het gaat hierbij om de codes:

  • C002
  • M01
  • M02
  • M03

Zo zorgen we ervoor dat preventie gaat lonen. Wij vinden het een positieve ontwikkeling dat zorgaanbieders zich met de Gewoon Gaaf-methodiek op de gezondheidswinst van hun patiënten richten.

Aanmelden

CZ stimuleert de werkwijze Gewoon Gaaf en zoekt hierbij de samenwerking met tandartsen en mondhygiënisten. Bent u geïnteresseerd in de samenwerking? Laat het ons weten door het contactformulier op onze website in te vullen. Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, vragen wij aan u relevante informatie over de preventie bij u in de praktijk, dit doen wij met een vragenlijst via VECOZO.

Of lees alvast meer in de overeenkomst Gewoon Gaaf

Contact

Heeft u vragen over het beleid? Neem contact op met het relatiebeheer van mondzorg.

Naar boven