Preventieve mondzorg

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de cariës van de patiëntenpopulatie onder de 18 jaar gemiddeld met zeker 40 procent daalt wanneer zij de preventieve mondzorgmethodiek ‘Non-operative Caries Treatment Programme’ (NOCTP) volgen (in Nederland ook wel bekend onder de naam ‘Gewoon Gaaf’). CZ stimuleert het gebruik van Gewoon Gaaf-methodiek.

Evidente en significante gezondheidswinst is binnen bereik door:

  • maatwerk te leveren;
  • ouders bij de behandeling te betrekken;
  • vooral patiënten te leren en te motiveren hun eigen mond gezond te houden.

5% toeslag bij Gewoon Gaaf-methodiek

CZ wil resultaatafspraken maken met zorgaanbieders die de Gewoon Gaaf-methodiek toepassen en hen hoger honoreren voor preventieve behandelingen. Op bepaalde codes gericht op preventie geeft CZ 5% toeslag bovenop de tarieven die vastgesteld zijn door de NZa. Het gaat hierbij om de codes:

  • C11
  • M01
  • M02
  • M03
  • M40

Zo zorgen we ervoor dat preventie gaat lonen. Als gevolg daarvan kunnen zorgaanbieders zich – met steun van CZ – meer op de gezondheidswinst van hun patiënten richten.

Aanmelden

CZ stimuleert de werkwijze Gewoon Gaaf en zoekt hierbij de samenwerking met tandartsen en mondhygiënisten. Bent u geïnteresseerd? Laat ons weten wat er binnen uw praktijk nu al aan preventieve mondzorg gedaan wordt.

Stuur een mail

Contact

Vragen over contracten en/of zorgverlenergegevens? Neem contact op met Relatiebeheer Mondzorg.