Tandprothetiek

CZ groep sluit overeenkomsten af met tandprothetische praktijken en tandartsenpraktijken. Tandprothetici mogen het deel van de mondzorg uitvoeren dat vooral is gericht op prothetiek. Tandartsen leveren ook een deel van de prothetische zorg. Wij hanteren in 2025 voor alle gecontracteerde zorgaanbieders hetzelfde tarief: 90% van het NZa-tarief dat is afgesproken in de tariefbeschikking die op dat moment geldig is. Niet-gecontracteerde prothetische zorg vergoeden wij in 2025 niet volledig.

Voor meer informatie en/of aanvraag van de overeenkomst, zie ons zorginkoopbeleid.

Maximering materiaal- en techniekkosten

CZ heeft een overzicht gemaakt, welke aan maximale bedragen in rekening gebracht mogen worden bij CZ. De maximale bedragen worden voor ieder contracteerjaar opnieuw vastgesteld. Mocht uw declarerend bedrag hoger uitvallen dan de daarvoor opgestelde maximale bedragen dient u hier een akkoordverklaring voor in te dienen. Wij kunnen u dan vragen een gespecificeerde materiaal en techniekbon te overleggen. Volgens de Regeling Mondzorg bent u verplicht de nota van de tandtechnicus of het tandtechnisch laboratorium te overleggen.

Deze maximering geldt zowel voor gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders en staat dus geheel los van de zorgovereenkomst. Het al dan niet tekenen van de zorgovereenkomst heeft hiervoor dus geen consequenties.

Bekijk de overzichten met maximale materiaal- en techniekkosten, en overige documenten.

Overeenkomsten Tandprothetiek

We hebben twee overeenkomsten tandprothetiek:

  • voor centra voor mondzorg en vrijgevestigde tandartsen
  • voor tandprothetische praktijken.

Aanmelden

Zorgaanbieders kunnen tussen 1 april en 1 augustus een aanvraag voor een overeenkomst voor 2025 indienen via rz.mondzorg@cz.nl. Wij zetten dan een vragenlijst klaar in VECOZO. Aanvragen die later binnenkomen, nemen we pas in behandeling als de contractering voor 2025 op 1 november is afgerond.

Vanaf 1 november hanteren we een open instroombeleid voor deze overeenkomst.

Contact

Neem contact op met Relatiebeheer Zorgverleners