Tandprothetiek

Op basis van de Tariefbeschikking Tandheelkundige zorg van de NZa heeft CZ beoordeeld welke prestaties wij met u af willen spreken. CZ heeft ook gekeken naar de afspraken van het afgelopen jaar en de wet- en regelgeving inzake bevoegdheden voor de vaststelling van de zorg die voor tandprothetiek geboden kan worden.

De tarieven zijn, net als voorgaande jaren, gebaseerd op de tarieven zoals vastgesteld door de NZa. CZ heeft een aanbod gedaan met een percentage van 90% van de betreffende honorariumprestaties uit de Tariefbeschikking Tandheelkundige zorg. Er kan dus geen hoger bedrag in rekening worden gebracht (zowel bij CZ als bij de verzekerde).

Maximering materiaal- en techniekkosten

De maximering van materiaal- en techniekkosten geldt voor de basiszorg waarvoor een akkoordverklaring nodig is. Deze maximering geldt zowel voor gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders en staat dus geheel los van de zorgovereenkomst. Het al dan niet tekenen van de zorgovereenkomst heeft hiervoor dus geen consequenties.

De daadwerkelijke materiaal- en techniekkosten moeten uiteindelijk gedeclareerd worden, met inachtneming van de maximale bedragen.

Bekijk de overzichten met maximale materiaal- en techniekkosten, en overige documenten.

Contact

Heeft u vragen over het beleid? Neem contact op met het relatiebeheer van mondzorg.

Naar boven