Beleid behandelen op school

In onze verzekeringsvoorwaarden is een school geen behandellocatie. Behandeling op school is niet toegestaan. Hierop zijn drie uitzonderingen.

Incidenteel behandelen op school

Is het voor de behandeling nodig om een enkele keer (maximaal 20% van de behandelreeks) op school te behandelen? Dan gaan wij hiermee akkoord. De noodzaak om incidenteel op school te behandelen, moet blijken uit het behandeldossier.

Gehele behandelreeks op school

Een gehele behandelreeks op school moet u van te voren aanvragen. De adviserend paramedicus van CZ beoordeelt de aanvraag. Lees ook de voorwaarden voor aanvraag van de volledige behandelreeks op school.

Voorwaarden voor aanvragen

Structurele behandeling op school

U mag alleen structureel behandelen op school na akkoord van CZ. Hiervoor kunt u een aanvraag indienen. De adviserend paramedicus van CZ beoordeelt uw aanvraag. Lees ook de voorwaarden voor de aanvraag van structureel behandelen op school.

Voorwaarden voor aanvraag

Naar boven