Beleid behandelen op school

In onze verzekeringsvoorwaarden is een school geen behandellocatie. Behandeling op school is niet toegestaan. Hierop zijn drie uitzonderingen.

Incidenteel behandelen op school

Is het voor de behandeling nodig om een enkele keer (maximaal 20% van de behandelreeks) op school te behandelen? Dan gaan wij hiermee akkoord. De noodzaak om incidenteel op school te behandelen, moet blijken uit het behandeldossier.

Gehele behandelreeks op school

Een gehele behandelreeks op school moet u van te voren aanvragen. De adviserend paramedicus van CZ beoordeelt de aanvraag. Lees ook de voorwaarden voor aanvraag van de volledige behandelreeks op school.

Voorwaarden voor aanvragen

Structurele behandeling op school

Structurele behandeling op school

  • School praktijklocaties die open staan voor iedereen, dus niet alleen leerlingen van de betreffende school worden ten alle tijden geregistreerd in Vektis.
  • School praktijklocaties die alleen toegankelijk zijn voor de leerlingen van de school worden alleen geregistreerd in het school praktijkregister van de VvOCM.
  • Als de praktijkhouder alleen één of meerdere School Praktijklocaties heeft, moet er minimaal één locatie in Vektis geregistreerd staan wat betekent dat deze locatie een reguliere praktijklocatie is en derhalve open staat voor patiënten buiten de school.

Voorwaarden structurele behandeling op school

Naar boven