Voorwaarden en aanvragen addendum handspalken

Voor werkzaamheden m.b.t. het vervaardigen van spalken en het inzetten van een spalk in een behandeling ergotherapie, hebben wij een apart addendum. Dat addendum is een aanvulling op de overeenkomst ergotherapie.

Waar moet u aan voldoen?

Wilt u het addendum handspalken bij CZ aanvragen? Dan moet u voldoen aan bepaalde voorwaarden. Dit toetsen wij bij het aanvragen van het addendum.

  • U heeft een getekende overeenkomst eerstelijns ergotherapie.
  • U werkt aantoonbaar samen met één of meerdere handchirurgen. Deze samenwerking is schriftelijk vastgelegd.
  • Een handergotherapeut verleent de zorg. Een handergotherapeut is een ergotherapeut die geregistreerd is als handergotherapeut in het Kwaliteitsregister Paramedici. De handergotherapeut beschikt over een geldig Nederlands Certificaat Handtherapeut (CHT-NL).

Bekijk alle voorwaarden voor het addendum

Addendum aanvragen

Voldoet u aan bovenstaande voorwaarden en wilt u het addendum handspalken aanvragen?

  • Vul het contactformulier in. Vermeld dat u een overeenkomst-inhoudelijke vraag heeft over het addendum handspalken. Vermeld verder alle relevantie informatie van uw praktijk.
  • Wij beoordelen of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden. U krijgt schriftelijk bericht hiervan (we streven ernaar om dat binnen 10 werkdagen te doen).
  • Als u aan de voorwaarden voldoet, dan bieden wij u het addendum aan via het Zorginkoopportaal van VECOZO. U ontvangt een bericht zodra dit gereed staat. Wij vragen u het aanbod binnen twee weken te accepteren.

Contact

Neem contact op met Relatiebeheer Zorgverleners