Akkoordverklaring fysiotherapie

Heeft u met ons een overeenkomst gesloten voor eerstelijns fysiotherapie of oefentherapie? Dan maken wij hierin afspraken over het declareren. Als u zich aan deze afspraken houdt, is een akkoordverklaring niet nodig.

Bewaar de geldige verwijzing in het patiëntendossier.

Geen overeenkomst?

Zorgaanbieders zonder een overeenkomst moeten voorafgaand aan de behandeling van de verzekerden die vanaf 1 januari 2018 in behandeling komen een akkoordverklaring aanvragen. Dit geldt voor alle aandoeningen die voorkomen op Bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering.

Zo vraagt u toestemming voor zorg aan

Verzamel de persoonlijke gegevens van uw patiënt

  • Naam
  • Adres
  • Geboortedatum
  • Relatienummer

Verzamel de medische gegevens

  • De verwijzing of het voorschrift van de arts
  • De startdatum van de therapie
  • De AGB code van uw praktijk en de gewenste diagnosecode
  • Dien het verzoek vóór aanvang van de behandeling bij ons in.

Verstuur uw aanvraag naar CZ

U kunt voor de akkoordverklaring ook gebruikmaken van het aanvraagformulier fysiotherapie/oefentherapie. Wij vragen u de verwijzing altijd mee te sturen.

Van wie moet de verwijzing komen?

Dat kunt u opzoeken in de medische diagnosecodelijst. Daarin vindt u precies of een verwijzing van de huisarts of specialist verplicht is. Ook staat op deze lijst aangegeven welke diagnosecode u moet gebruiken en hoe lang er aanspraak vanuit de Basisverzekering mogelijk is.

Bekijk de medische diagnosecodelijst

Contact

Neem contact op met Relatiebeheer Zorgverleners