Akkoordverklaring fysiotherapie

Hebt u met ons in 2021 een overeenkomst gesloten voor eerstelijns fysiotherapie of oefentherapie? Dan maken wij hierin afspraken over het declareren. Als u zich aan deze afspraken houdt, is een akkoordverklaring niet nodig.

Bewaar de geldige verwijzing in het patiëntendossier.

Geen overeenkomst?

Zorgaanbieders zonder een overeenkomst moeten voorafgaand aan de behandeling van de verzekerden die vanaf 1 januari 2018 in behandeling komen een akkoordverklaring aanvragen. Dit geldt voor alle aandoeningen die voorkomen op Bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering.

Van wie moet de verwijzing komen?

Dat kunt u opzoeken in de medische diagnosecodelijst. Daarin vindt u precies of een verwijzing van de huisarts of specialist verplicht is. Ook staat op deze lijst aangegeven welke diagnosecode u moet gebruiken en hoe lang er aanspraak vanuit de Basisverzekering mogelijk is.

Bekijk de medische diagnosecodelijst

Contact paramedische zorg

Hebt u vragen? We helpen u graag.

Naar boven