Beleid fysiotherapie

Hoe is de inkoop van zorg geregeld? Welke aanvullende eisen stelt CZ voor het hebben van een overeenkomst? We vertellen u graag meer over het beleid dat CZ voert bij het inkopen van zorg.

Inkoopbeleid

In het inkoopbeleid lichten we onze visie op zorg toe en bespreken we de uitgangspunten bij de inkoop van deze zorgsoort.

Selectieve inkoop

CZ wil de beste zorg waarborgen voor haar verzekerden. Daarom kopen wij de zorg selectief in.

Lees meer over selectieve zorginkoop

Akkoordverklaring

Soms heeft de verzekerde een akkoordverklaring nodig. Dat is afhankelijk van uw overeenkomst. We hebben alle informatie over de akkoordverklaring voor u op een rijtje gezet.

Directe toegang

In de wet is bepaald dat de zorgverlener direct toegankelijk kan zijn. Een verzekerde heeft niet altijd een verwijzing nodig. CZ stelt een verwijzing verplicht voor de zorg die onder de basisverzekering valt.

De enige uitzondering hierop is de zorg genoemd in artikel 2.6. lid 4 van het Besluit zorgverzekering: er is geen verwijzing nodig als u een verzekerde behandelt die jonger is dan 18 jaar voor een aandoening die niet genoemd wordt op bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering.

Bekijk bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering

Duurt de behandeling langer dan 12 maanden? Per 1 januari 2017 is de herhaalverwijzing vervallen. In plaats hiervan stuurt u voortaan een tussentijdse rapportage aan de verwijzer/behandelaar.

Spiegelinformatie

Hebt u een overeenkomst met CZ gesloten? Dan ontvangt u spiegelinformatie. Deze geeft informatie over de behandelindex.

Behandeling op school

Het is niet toegestaan verzekerden te behandelen op school. Voor een paar situaties maken we een uitzondering.

Bekijk de uitzonderingen

Beheersmodel

Met het Beheersmodel toetst CZ in welke mate u voldoet aan een aantal kwaliteitsafspraken in de overeenkomst.

Beweegprogramma's

In de aanvullende verzekering(en) is een vergoeding opgenomen voor beweegprogramma’s bij een aantal indicaties. Beweegprogramma’s vallen niet onder de aanspraak fysiotherapie. Een fysiotherapeut die geschoold is op het gebied van beweegprogramma’s en aanvullende scholing heeft gevolgd, kan beweegprogramma’s declareren bij CZ.

Meer informatie over de voorwaarden vindt u hier

Transparantiemodule

De Transparantiemodule is bedoeld voor zorgaanbieders die een stap extra willen zetten in het inzichtelijk maken van uitkomsten van zorg en waarde voor de patiënt.

Lees meer over de transparantiemodule

PREM

CZ groep richt zich in de zorginkoop op het verder transparant maken van de kwaliteit van zorg. Stappen die hiervoor gezet worden, zijn bijvoorbeeld de landelijke ontwikkeling en implementatie van de Patient Reported Experience Measure (PREM). Het uitzetten van de PREM maakt deel uit van het zorginkoopbeleid fysiotherapie.

Lees meer over de PREM

Vervolg Pilot 'Aspecifieke lage rugpijn en COPD'

In 2018 en 2019 heeft er de pilot ‘aspecifieke lage rugpijn en COPD’ plaatsgevonden, waarbij fysiotherapeuten, experts en patiënten twee minimale datasets (MDS) hebben vormgegeven die in de dagelijkse praktijk zijn getest. Het doel van dit traject was het transparant maken van de kwaliteit van fysiotherapie bij COPD en aspecifieke lage rugpijn.

Begin 2020 zijn de resultaten verschenen van dit onderzoek, dat door IQ healthcare is uitgevoerd. De praktijken die in 2018 en 2019 actief hebben deelgenomen aan de pilot meten in 2020 op dezelfde wijze door. Wij hebben hierover afspraken gemaakt in een addendum, dat een aanvulling is op de overeenkomst voor fysiotherapie.

Voor 2021 krijgen de MDS-en een rol in het inkoopbeleid. Bent u benieuwd naar de inhoud van de MDS? Bekijk onderstaande documenten voor meer informatie.

MDS aspecifieke lage rugpijn

MDS COPD

Contact

Voor vragen over contracten en uw gegevens, of aanpassingen in uw betaalgegevens neemt u contact op met de afdeling Relatiebeheer.