Beweegprogramma's

CZ heeft in de aanvullende verzekering(en) een vergoeding opgenomen voor beweegprogramma's bij de indicaties (limitatief):

Indicaties

 1. artrose;
 2. COPD;
 3. diabetes mellitus type II;
 4. coronaire hartziekten;
 5. osteoporose;
 6. oncologie;

De vergoeding van het (de) beweegprogramma(’s) is uitsluitend van toepassing als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden.

Voorwaarden

1. De zorgaanbieder heeft per doelgroep een beweegprogramma opgesteld en voert dit ook als zodanig uit. Het beweegprogramma is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke evidentie en voldoet in dat geval aan alle voorwaarden die in de desbetreffende Standaard Beweeginterventie worden gesteld. Het beweegprogramma is getoetst en akkoord bevonden door het KNGF of Keurmerk Fysiotherapie.

2. De verslaglegging over het beweegprogramma door de zorgaanbieder omvat minimaal de volgende gegevens:

- anamnesegegevens, waarbij duidelijk wordt aangegeven dat de Verzekerde gemotiveerd is voor deelname en niet voldoet aan de Landelijke Nederlandse Norm Gezond Bewegen;
- journaalgegevens;
- meet- en evaluatiegegevens

3. De beweegprogramma’s worden gegeven door een fysiotherapeut die geschoold is op het gebied van beweegprogramma’s en die aanvullende scholing per doelgroep heeft gevolgd. Motivational interviewing moet een onderdeel zijn van de scholing. De fysiotherapeut die het beweegprogramma geeft, heeft te allen tijde een geldig reanimatiediploma.

4. Naast de (inrichtings)eisen uit de overeenkomst eerstelijns fysiotherapie, gelden de volgende eisen:

 • De zorgaanbieder beschikt op het praktijkadres over vrije zaalruimte, multifunctionele krachtapparatuur, los oefenmateriaal ten behoeve van de verzekerde, een stopwatch, 2 pylonen en meetlint voor de 6-minuten wandeltest.
 • De praktijk beschikt over een AED en een goed uitgeruste EHBO-koffer, en in de praktijk is ten tijde van de uitvoering van het beweegprogramma een extra persoon aanwezig die beschikt over een geldig EHBO-diploma en een geldig reanimatiediploma (inclusief herhalingscursus elke 2 jaar).
 • De praktijk beschikt over onderhouden en geijkte testapparatuur voor inspannings- en krachttests
 • De praktijk beschikt over trainingsapparatuur voor specifieke (duur)trainingen (hometrainer, loopband etc.).
 • De praktijk beschikt over bloeddrukmeter, hartslagmeters en borgschalen.
 • De continuïteit is gewaarborgd door adequate, gelijkwaardige en gekwalificeerde vervanging.
 • In de praktijk is tenminste één bedrijfshulpverlener (BHV-er) aanwezig.
 • De praktijk beschikt over een operationeel calamiteitenplan en telefoon.
 • De praktijk is goed bereikbaar voor hulpdiensten (bijv. ambulance).

Specifiek voor COPD

 • De praktijk beschikt over een zuurstofsaturatiewaardemeter (bij overige doelgroepen optioneel i.v.m. eventuele comorbiditeit).
 • De ruimtes moeten stof- en rookvrij zijn.

Specifiek voor DM type II

 • De praktijk beschikt over een bloedsuikerwaardemeter.

Specifiek voor coronaire hartaandoeningen

 • De praktijk beschikt over een zuurstofsaturatiewaardemeter (bij overige doelgroepen optioneel i.v.m. eventuele comorbiditeit).
 • De praktijk beschikt voor de Shuttle Walk test over een cd met geluidssignalen.

Specifiek voor artrose en osteoporose

 • De praktijk beschikt over een trap, attributen voor het doen van een obstakelparcours, voldoende ruimte voor het uitvoeren van spelvormen (functioneel oefenen).
 • De praktijk beschikt over fitnessapparatuur en/ of gewichten (krachttraining).
 • De praktijk beschikt over apparaten waarop het eigen lichaamsgewicht gedragen wordt, zoals een loopband, crosstrainer of stepper (conditietraining).

Specifiek voor oncologie

 • Meetlint (voor omvangmetingen bij sterk verhoogd risico op lymfoedeem).

5. Bij de start van het beweegprogramma dient de zorgaanbieder te beschikken over een verwijzing per Verzekerde, deze verwijzing dient te voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven in artikel 5 van deze overeenkomst.

Administratieve afhandeling

Het (de) beweegprogramma(’s), waarvoor de Zorgverzekeraar uitsluitend in de aanvullende verzekering(en) een vergoeding heeft opgenomen, word(t)(en) met de door de zorgaanbieder gehanteerde praktijktarieven conform het bepaalde van bijlage Administratie bij de Zorgverzekeraar gedeclareerd. Het betreft de volgende verrichtingen;


Beweegprogramma's
10010 Beweegprogramma artrose
10011 Beweegprogramma COPD
10013 Beweegprogramma diabetes mellitus type II
10012 Beweegprogramma coronaire hartziekten
10009
Beweegprogramma osteoporose
10014 Beweegprogramma oncologie

Contact

Neem contact op met Relatiebeheer Zorgverleners