Spiegelinformatie

De spiegelinformatie, met daarin opgenomen de landelijke behandelindex kunt u vanaf nu zelf downloaden op spiegelinformatiefysio.nl.

Wat is de landelijke behandelindex?

In lijn met de afspraken in het Hoofdlijnenakkoord paramedische zorg en de wensen van zowel zorgverzekeraars als fysiotherapeuten zijn stappen gezet in de doorontwikkeling van de behandelindex naar een landelijke behandelindex. Met de landelijke behandelindex hebt u als zorgaanbieder fysiotherapie in één keer inzicht in de praktijkvariatie van uw praktijk en ontvangt u niet langer verschillende spiegelinformatie per zorgverzekeraar. Daarbij geeft de landelijke behandelindex een completer beeld omdat van meer informatie gebruik wordt gemaakt dan voorheen het geval was.

Hoe komt de landelijke behandelindex tot stand?

De landelijke behandelindex is gebaseerd op de data van vrijwel alle zorgverzekeraars (CZ, De Friesland, Eno, Menzis, VGZ, Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid, en de labels die daaronder vallen). De rekenmethodiek die de meeste zorgverzekeraars, waaronder ook CZ, al gebruikten, blijft van toepassing. Alleen de hoeveelheid data waarmee de behandelindex wordt berekend is veel uitgebreider. Daarnaast berekent Vektis deze behandelindex, en niet langer de verzekeraars.

Waarom is er een behandelindex?

De behandelindex geeft een praktijk spiegelinformatie over de doelmatigheid van de praktijk ten opzichte van andere praktijken. Voor zorgverzekeraars is het een belangrijke indicatie omdat zij als taak hebben de doelmatigheid van zorg te waarborgen.

Waar vind ik de behandelindex?

De landelijke behandelindex wordt berekend door Vektis. U kunt de rapportage spiegelinformatie downloaden op de website van Spiegelinformatie voor fysiotherapeuten. Naast de spiegelinformatie van uw praktijk vindt u hier ook achtergrond informatie over de spiegelinformatie en de behandelindex.

Wat betekent de behandelindex in het inkoopbeleid fysiotherapie?

De landelijke behandelindex is leidend in het inkoopbeleid fysiotherapie van CZ. Daarbij geldt nog wel dat:

  • uw praktijk een geheel kalenderjaar een overeenkomst met ons heeft gesloten voor eerstelijns fysiotherapie; en
  • uw praktijk alle declaraties over een geheel kalenderjaar op slechts één AGB-code heeft ingediend; en
  • uw praktijk minimaal 31 unieke verzekerden heeft behandeld in een kalenderjaar.

Geen hinder van de overgang

CZ groep gaat zorgvuldig om met de overgang naar de landelijke behandelindex. Ons uitgangspunt is dat u hier als zorgverlener geen hinder van ondervindt. Is dit onverhoopt toch zo, bijvoorbeeld als u een groot verschil constateert tussen de landelijke behandelindex en de behandelindex van alleen CZ-groep data? Dan gaan wij hier coulant mee om. Wij vragen u om een dergelijke situatie te melden via het contactformulier. 

Meer informatie?

Wilt u meer informatie of uitleg over de landelijke behandelindex? Kijk dan op de website van Spiegelinformatie voor fysiotherapeuten.

Contact

Voor vragen over contracten en uw gegevens, of aanpassingen in uw betaalgegevens neemt u contact op met de afdeling Relatiebeheer.