Spiegelinformatie

De spiegelinformatie, met daarin opgenomen de landelijke behandelindex, kunt u vanaf nu zelf downloaden. De landelijke behandelindex logopedie wordt op basis van de landelijke informatie berekend.

Waar vind ik de behandelindex?

De landelijke behandelindex wordt berekend door Vektis. In april 2023 is de eerste uitgave van de spiegelinformatie logopedie over 2022 opgeleverd. U kunt de rapportage spiegelinformatie op de website van Vektis downloaden.

Wat is de behandelindex?

In de spiegelinformatie vindt u de behandelindex van uw praktijk. De landelijke behandelindex geeft inzicht in de verhouding tussen het gemiddeld aantal behandelingen per behandeltraject van uw praktijk ten opzichte van andere praktijken.

Hoe komt de landelijke behandelindex tot stand?

De landelijke behandelindex is gebaseerd op de data van vrijwel alle zorgverzekeraars (CZ, Eno, Menzis, VGZ, Zilveren Kruis, ASR en Zorg en Zekerheid, en de labels die daaronder vallen). De behandelindex wordt niet langer door de zorgverzekeraars berekend. Vanaf heden wordt de behandelindex door Vektis berekend. De rekenmethodiek kunt u terugvinden op de website van Vektis.

Waarom is er een behandelindex?

De behandelindex geeft een praktijk spiegelinformatie over de doelmatigheid van de praktijk ten opzichte van andere praktijken. Voor zorgverzekeraars is het een belangrijke indicatie omdat zij als taak hebben de doelmatigheid van zorg te waarborgen.

Wat betekent de behandelindex in het inkoopbeleid logopedie?

De landelijke behandelindex is leidend in het inkoopbeleid logopedie van CZ. Daarbij geldt nog wel dat:

  • uw praktijk een geheel kalenderjaar een overeenkomst met ons heeft gesloten voor logopedie; en
  • uw praktijk alle declaraties over een geheel kalenderjaar op slechts één AGB-code heeft ingediend; en
  • uw praktijk minimaal 31 unieke verzekerden heeft behandeld in een kalenderjaar.

Vragen over de behandelindex?

Wilt u meer informatie of uitleg over de landelijke behandelindex? Kijk dan op de website van Vektis.

Vragen? Neem contact met ons op