Beleid logopedie

Hoe is de inkoop van zorg geregeld? Welke aanvullende eisen stelt CZ voor het hebben van een overeenkomst? We vertellen u graag meer over het beleid dat CZ voert bij het inkopen van zorg.

Zorginkoopbeleid

De zorg staat onder druk en dat zal de komende jaren niet minder worden. Daarom is het belangrijk dat we hier met elkaar goed op inspelen. In september 2022 is het Integraal Zorgakkoord gepubliceerd. Hierin nemen de zorgsector, de politiek en de maatschappij gezamenlijk de verantwoordelijkheid om de zorg toekomstbestendig te maken. Paramedici kunnen hier een belangrijke rol in spelen door bijvoorbeeld de huisarts en het ziekenhuis te ontlasten. Dit wordt onder meer mogelijk door de verschuiving van minder complexe zorg naar (meer) zelfredzaamheid van de patiënt. Ook digitale oplossingen kunnen hieraan bijdragen.

CZ groep vindt het belangrijk dat de paramedische zorg kwalitatief goed, betaalbaar en voor iedereen toegankelijk is. Alle partijen hebben hier een verantwoordelijkheid in. We nodigen u uit om samen met ons de zorg in Nederland toegankelijk, van goede kwaliteit en betaalbaar te maken én te houden in 2024 en de verdere toekomst.

Bekijk het zorginkoopbeleid 2024 paramedische zorg

Bekijk het zorginkoopbeleid 2023 paramedische zorg

Module Transparantie

CZ groep hanteert vanaf 2021 één basisovereenkomst voor eerstelijns logopedie. Aanvullend op deze basisovereenkomst is het mogelijk om de module Transparantie af te sluiten.

Lees meer over de module Transparantie

Selectieve inkoop

CZ wil de beste zorg waarborgen voor haar verzekerden. Daarom kopen wij de zorg selectief in.

Lees meer over selectieve zorginkoop

Directe toegang

In de wet is bepaald dat de zorgverlener direct toegankelijk kan zijn. Een verzekerde heeft niet altijd een verwijzing nodig. Vanaf 1 januari 2020 kunnen verzekerden van CZ groep van 18 jaar en ouder zonder verwijzing terecht bij een gecontracteerde logopedist. Voor logopedische zorg aan kinderen van 0 tot 18 jaar stelt CZ een verwijzing verplicht.

Behandeling op school

Het is niet toegestaan verzekerden te behandelen op school. Voor een paar situaties maken we een uitzondering.

Bekijk de uitzonderingen

Kwaliteitscyclus logopedie

Met de Kwaliteitscyclus logopedie van de NVLF toetst CZ in welke mate u voldoet aan een aantal kwaliteitsbepalingen in de overeenkomst. U kunt deze toets vrijwillig laten uitvoeren, of deze kan verplicht ingezet worden.

Meer informatie over de Kwaliteitscyclus

PREM

CZ groep richt zich in de zorginkoop op het verder transparant maken van de kwaliteit van zorg. Stappen die hiervoor gezet worden, zijn bijvoorbeeld de landelijke ontwikkeling en implementatie van de Patient Reported Experience Measure (PREM). Het uitzetten van de PREM maakt deel uit van het zorginkoopbeleid logopedie.

Lees meer over de PREM

Veelgestelde vragen over de overeenkomst

Bekijk alle veelgestelde vragen over paramedische zorg

Contact

Voor vragen over contracten en uw gegevens, of aanpassingen in uw betaalgegevens neemt u contact op met de afdeling Relatiebeheer.

 
Naar boven