Beleid logopedie

Hoe is de inkoop van zorg geregeld? Welke aanvullende eisen stelt CZ voor het hebben van een overeenkomst? We vertellen u graag meer over het beleid dat CZ voert bij het inkopen van zorg.

Inkoopbeleid

In het inkoopbeleid lichten we onze visie op zorg toe en bespreken we de uitgangspunten bij de inkoop van deze zorgsoort.

Selectieve inkoop

CZ wil de beste zorg waarborgen voor haar verzekerden. Daarom kopen wij de zorg selectief in.

Lees meer over selectieve zorginkoop

Directe toegang

In de wet is bepaald dat de zorgverlener direct toegankelijk kan zijn. Een verzekerde heeft niet altijd een verwijzing nodig. Vanaf 1 januari 2020 kunnen verzekerden van CZ groep van 18 jaar en ouder zonder verwijzing terecht bij een gecontracteerde logopedist. Voor logopedische zorg aan kinderen van 0 tot 18 jaar stelt CZ een verwijzing verplicht.

Spiegelinformatie

Hebt u een overeenkomst met CZ gesloten? Dan ontvangt u spiegelinformatie. Deze geeft informatie over de behandelindex.

Behandeling op school

Het is niet toegestaan verzekerden te behandelen op school. Voor een paar situaties maken we een uitzondering.

Bekijk de uitzonderingen

Kwaliteitstoets logopedie

Met de Kwaliteitstoets logopedie van de NVLF toetst CZ in welke mate u voldoet aan een aantal kwaliteitsbepalingen in de overeenkomst. U kunt deze toets vrijwillig laten uitvoeren, of deze kan verplicht ingezet worden.

Meer informatie over de Kwaliteitstoets

PREM

CZ groep richt zich in de zorginkoop op het verder transparant maken van de kwaliteit van zorg. Stappen die hiervoor gezet worden, zijn bijvoorbeeld de landelijke ontwikkeling en implementatie van de Patient Reported Experience Measure (PREM). Het uitzetten van de PREM maakt deel uit van het zorginkoopbeleid logopedie.

Lees meer over de PREM

Contact

Voor vragen over contracten en uw gegevens, of aanpassingen in uw betaalgegevens neemt u contact op met de afdeling Relatiebeheer.