Module transparantie

Om in aanmerking te komen voor de module Transparantie, voldoet de zorgaanbieder minimaal aan de volgende voorwaarden. Deze blijft hieraan voldoen gedurende de looptijd van de module:

 • De zorgaanbieder heeft vóór het afsluiten van deze module minimaal twee volledige kalenderjaren een overeenkomst gesloten met CZ groep voor het leveren van oefentherapie.
 • De behandelindex van de zorgaanbieder is lager dan 120. Voor de overeenkomst 2022 geldt de behandelindex over heel 2019 of over de eerste twee kwartalen van 2021, in het voordeel van de zorgaanbieder. Voor 2023 geldt de behandelindex over heel 2021 en voor 2024 de behandelindex over 2022. Als er gedurende de looptijd van de overeenkomst een landelijke 19 behandelindex voor oefentherapie wordt opgesteld, vastgesteld door Vektis, dan vervangt deze de behandelindex van CZ groep. Wij informeren u hier dan tijdig over.
 • Voor het meten van patiëntervaringen gelden de volgende voorwaarden:
  - De zorgaanbieder sluit voor het meten van patiëntervaringen een overeenkomst met een gecertificeerd meetbureau voor elke in de praktijk werkzame oefentherapeut. CZ groep erkent bij de publicatie van dit zorginkoopbeleid voor 2022 in ieder geval de volgende meetbureaus: Mediquest, ZorgDNA, Qualiview en Zorgrespons. Uiterlijk 1 oktober 2021 vermeldt CZ groep eventuele wijzigingen in de meetbureaus op zijn website.
  - Datadoorlevering voor de landelijke benchmark via Zorgprisma maakt deel uit van de overeenkomst tussen de zorgaanbieder en het meetbureau.
  - De resultaten op zorgaanbieder-niveau worden gedeeld met CZ groep. Deze gebruiken we om de verzekerden te helpen om de juiste zorg(verlener) te vinden en bij het inkopen van zorg.
  - De zorgaanbieder zet bij minimaal 40% van de behandelde patiënten de vragenlijsten uit. Het totaal aantal patiënten betreft het aantal unieke patiënten. Voor 2023 geldt deze voorwaarde over 2021 en voor 2024 geldt dit over 2022.
 • De zorgaanbieder verzamelt via de Landelijke Database Oefentherapie (LDO) continu data (op het niveau van de oefentherapeut, de praktijk en het netwerk) van onder andere dossiervoering, het gebruik van meetinstrumenten en patiëntervaringen. De zorgaanbieder voldoet hiervoor minimaal aan de voorwaarden van de module Datagedreven werken. Het LDO zorgt voor een benchmark van de data en maakt deze gegevens via een frequent geüpdatet dashboard transparant voor de zorgaanbieder. Daarnaast richt de zorgaanbieder hierop zijn PDCA-cyclus en jaarplan in. Dit wordt eenmaal per jaar onafhankelijk getoetst (vanuit het Praktijkregister van de VvOCM).
 • De zorgaanbieder verleent toestemming aan het Praktijkregister van de VvOCM om deelname-gegevens te delen met CZ groep. Zonder deze toestemming is het niet mogelijk om deze module af te sluiten.
 • De module Transparantie is niet te combineren met de module Datagedreven werken.

Looptijd

Komt u in aanmerking voor de module? Dan is de einddatum van de module gelijk aan die van de overeenkomst, mits u jaarlijks aan de voorwaarden voldoet. De ingangsdatum van de module is altijd 1 januari. Tussentijds instromen is niet mogelijk. Modules worden niet met terugwerkende kracht afgesloten.

Naar boven