Beleid oefentherapie

Hoe is de inkoop van zorg geregeld? Welke aanvullende eisen stelt CZ voor het hebben van een overeenkomst? We vertellen u graag meer over het beleid dat CZ voert bij het inkopen van zorg.

Zorginkoopbeleid

De zorg staat onder druk en dat zal de komende jaren niet minder worden. Daarom is het belangrijk dat we hier met elkaar goed op inspelen. In september 2022 is het Integraal Zorgakkoord gepubliceerd. Hierin nemen de zorgsector, de politiek en de maatschappij gezamenlijk de verantwoordelijkheid om de zorg toekomstbestendig te maken. Paramedici kunnen hier een belangrijke rol in spelen door bijvoorbeeld de huisarts en het ziekenhuis te ontlasten. Dit wordt onder meer mogelijk door de verschuiving van minder complexe zorg naar (meer) zelfredzaamheid van de patiënt. Ook digitale oplossingen kunnen hieraan bijdragen.

CZ groep vindt het belangrijk dat de paramedische zorg kwalitatief goed, betaalbaar en voor iedereen toegankelijk is. Alle partijen hebben hier een verantwoordelijkheid in. We nodigen u uit om samen met ons de zorg in Nederland toegankelijk, van goede kwaliteit en betaalbaar te maken én te houden in 2024 en de verdere toekomst.

Bekijk het zorginkoopbeleid 2025 paramedische zorg

Bekijk het zorginkoopbeleid 2024 paramedische zorg

Overeenkomst oefentherapie met modules

CZ groep hanteert één overeenkomst voor oefentherapie. Aanvullend op deze overeenkomst kunt u één of twee modules afsluiten. Elke module kent zijn eigen voorwaarden en honorering. De ingangsdatum van de overeenkomst en de modules is altijd de eerste dag van een kwartaal. In 2025 kan de overeenkomst en de modules ingaan per 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. De einddatum van de module is gelijk aan die van de overeenkomst, mits jaarlijks aan de voorwaarden wordt voldaan. Wij hebben alle informatie per module voor u op een rij gezet.

Selectieve inkoop

CZ wil de beste zorg waarborgen voor haar verzekerden. Daarom kopen wij de zorg selectief in.

Lees meer over selectieve zorginkoop

Akkoordverklaring

Soms heeft de verzekerde een akkoordverklaring nodig. Dat is afhankelijk van uw overeenkomst. We hebben alle informatie over de akkoordverklaring voor u op een rijtje gezet.

Directe toegang

In de wet is bepaald dat de zorgverlener direct toegankelijk kan zijn. Een verzekerde heeft niet altijd een verwijzing nodig. CZ stelt een verwijzing verplicht voor de zorg die onder de basisverzekering valt.

De enige uitzondering hierop is de zorg genoemd in artikel 2.6. lid 4 van het Besluit zorgverzekering: er is geen verwijzing nodig als u een verzekerde behandelt die jonger is dan 18 jaar voor een aandoening die niet genoemd wordt op bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering.

Bekijk bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering

Duurt de behandeling langer dan 12 maanden? Per 1 januari 2017 is de herhaalverwijzing vervallen. In plaats hiervan stuurt u voortaan een tussentijdse rapportage aan de verwijzer/behandelaar.

Geen vergoeding van behandelingen oefentherapie bij urine-incontinentie

Artikel 2.6 van het Besluit zorgverzekering regelt de aanspraak voor de verzekerde als volgt:

Fysiotherapie omvat tevens bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie. Deze zorg omvat voor de verzekerden van achttien jaar of ouder ten hoogste negen behandelingen.

Deze zorg bevat dus specifiek bekkenfysiotherapie. Dat betekent dat een bekkenfysiotherapeut de fysiotherapie in verband met urine-incontinentie verleent. Deze zorg kopen wij selectief in. Lees meer over selectieve inkoop

Behandelingen voor deze zorg verleend door een oefentherapeut Cesar/Mensendieck vergoeden wij om deze reden niet (meer). Op zoek naar een fysiotherapeut met een contract voor bekkenfysiotherapie? Vind een fysiotherapeut bij u in de buurt.

Behandeling op school

Het is niet toegestaan verzekerden te behandelen op school. Voor een paar situaties maken we een uitzondering.

Bekijk de uitzonderingen

PREM

CZ groep richt zich in de zorginkoop op het verder transparant maken van de kwaliteit van zorg. Stappen die hiervoor gezet worden, zijn bijvoorbeeld de landelijke ontwikkeling en implementatie van de Patient Reported Experience Measure (PREM). Het uitzetten van de PREM maakt deel uit van het zorginkoopbeleid oefentherapie.

Lees meer over de PREM

Contact

Neem contact op met Relatiebeheer Zorgverleners