Akkoordverklaring voetzorg

Een verzekerde met de indicatie reumatoïde artritis of ernstige bloedvatproblemen in de benen dient vooraf een zorgadvies/akkoordverklaring in te dienen bij CZ.

Een verzoek tot een akkoordverklaring moet minimaal aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Dien het verzoek schriftelijk in, inclusief (eventueel kopie van) de verwijzing.
  • Dien het verzoek vóór aanvang van de behandeling bij ons in.

CZ streeft ernaar iedere aanvraag voor een akkoordverklaring binnen 10 werkdagen te beoordelen.