Akkoordverklaring voetzorg

Een verzekerde met de indicatie reumatoïde artritis of ernstige bloedvatproblemen in de benen dient vooraf een zorgadvies/akkoordverklaring in te dienen bij CZ.

Een verzoek tot een akkoordverklaring moet minimaal aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Dien het verzoek schriftelijk in, inclusief (eventueel kopie van) de verwijzing.
  • Dien het verzoek vóór aanvang van de behandeling bij ons in.

CZ streeft ernaar iedere aanvraag voor een akkoordverklaring binnen 10 werkdagen te beoordelen.

Contact

Neem contact op bij vragen over voetzorg en gezichtsbehandelingen.

Naar boven