Beleid voetzorg

Hoe is de inkoop van zorg geregeld? Welke aanvullende eisen stelt CZ voor het hebben van een overeenkomst? We vertellen u graag meer over het beleid dat CZ voert bij het inkopen van zorg.

Inkoopbeleid

In het inkoopbeleid lichten we onze visie op zorg toe en bespreken we de uitgangspunten bij de inkoop van deze zorgsoort.

Directe toegang

In de wet is bepaald dat de zorgverlener direct toegankelijk kan zijn. Een verzekerde heeft niet altijd een verwijzing nodig. CZ stelt een verwijzing verplicht voor de zorg die onder de basisverzekering valt. Voor alle voetzorg die vanuit de Aanvullende Verzekering vergoed wordt, is een verwijzing van de (huis)arts noodzakelijk. Voor de indicaties reumatoïde artritis en ernstige bloedvatproblemen in de benen is zorgadvies en akkoordverklaring noodzakelijk.

Akkoordverklaring

Soms heeft de verzekerde een akkoordverklaring nodig.

Bekijk de informatie over een akkoordverklaring

Buiten ketenzorg

CZ heeft besloten de losse voetzorg in te kopen bij podotherapeuten. In de beleidsregel van de NZa waarin prestaties voor voetzorg bij diabetes mellitus opgenomen zijn en de Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera kunt u nalezen welke kaders er gelden. Podotherapeuten kunnen bij de uitvoering van de zorg ervoor kiezen samenwerkingsafspraken met andere voetzorgverleners aan te gaan. Het inkoopbeleid Voetzorg bij diabetes mellitus buiten de keten kunt u hier nalezen. Als u als zorgaanbieder van voetzorg samenwerkt met een of meerdere podotherapeuten en hierover afspraken vastgelegd zijn in een samenwerkingsovereenkomst, kunt u dus toch voetzorg bij deze indicatie verlenen, maar moet u dit met de podotherapeut onderling verrekenen en niet met onze verzekerden.

Voetzorg bij algemene voetproblemen

Voetzorg bij algemene voetproblemen wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering als deze uitgevoerd wordt door een podotherapeut met lidmaatschap bij de NVvP of door een registerpodoloog pf podoposturaal therapeut aangesloten bij de Stichting LOOP of IFPBeV (International Federation of Proprioceptive and Bio-Mechanical Therapies).

Voetzorg in verband met reumatoïde artritis

Voetzorg in verband met reumatoïde artritis wordt vergoed vanuit de Aanvullende verzekering als deze uitgevoerd wordt door een podotherapeut met lidmaatschap bij de NVvP of een pedicure die aan de volgende eisen voldoet:

  • U bent in het bezit van een geldig certificaat of diploma van een aanvullende opleiding voor het behandelen van diabetespatiënten, reumapatiënten of u bent gediplomeerd medisch pedicure;
  • U bent met uw specialisatie geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Pedicures (KRP); ProCert
  • U bent met uw specialisatie geregistreerd in het Register Paramedische Voetzorg (RPV); Stipezo
  • U bent met uw specialisatie geregistreerd in het Kwaliteitsregister Medisch Voetzorgverlener van de Nederlandse Maatschappij voor Medische Voetzorgverleners; NMMV
  • U houdt als pedicure praktijk.

Voetzorg bloedvatproblemen

Voetzorg in verband met ernstige bloedvatproblemen in de benen wordt vergoed vanuit de Aanvullende verzekering als deze uitgevoerd wordt door een podotherapeut met lidmaatschap bij de NVvP.

Naar boven