Informatie over de gewijzigde beleidsregel ‘overige geneeskundige zorg’ vanaf 1 januari 2023

Op 2 juni 2022 heeft het Zorginstituut een verduidelijking gegeven van het standpunt ‘Voetzorg voor mensen met diabetes mellitus’. Uit deze verduidelijking blijkt dat er naast patiënten met diabetes mellitus ook patiënten met andere medische aandoeningen recht hebben op voetzorg uit de Basisverzekering.

Om deze reden heeft de NZa de beleidsregel aangepast en wordt met ingang van 1 januari 2023 de aanspraak voor voetzorg uitgebreid. Als u op dit moment voetzorg verleent aan onze verzekerden met diabetes mellitus op basis van de overeenkomst eerstelijns voetzorg buiten ketenzorg 2022-2025, mag u vanaf 1 januari 2023 ook de zorg zoals omschreven in de nieuwe beleidsregel leveren aan onze verzekerden. Hieronder geven wij graag nadere uitleg over welke zorg u mag leveren naast de voetzorg bij diabetes mellitus.

Vanaf 1 januari 2023 mag u onder de huidige overeenkomst preventieve voetzorg leveren aan patiënten met een verhoogd risico op voetulcera, vanwege verlies van protectieve sensibiliteit van de voeten, verminderde doorbloeding van de voeten, verhoogde druk op de huid mogelijk in combinatie met een kwetsbare huid, ten gevolge van een medische aandoening of een medische behandeling, zoals door het Zorginstituut omschreven in het 'Standpunt Voetzorg voor mensen met diabetes mellitus' en 'Notitie verduidelijking standpunt Voetzorg voor mensen met diabetes mellitus'. Eveneens kan preventieve voetzorg worden geleverd aan patiënten met een verhoogd risico op voetulcera, vanwege een voetulcus of amputatie in de voorgeschiedenis, een inactieve Charcotvoet, eindstadium nierfalen of nierdialyse, zoals door het Zorginstituut omschreven in de 'Notitie verduidelijking standpunt Voetzorg voor mensen met diabetes mellitus'. De afspraken die wij met elkaar gemaakt hebben in de overeenkomst ‘eerstelijns voetzorg buiten de ketenzorg 2022-2025’ blijven onverminderd van toepassing.

Als u werkt met onderaannemers, verwachten wij dat u hen op de hoogte brengt van de wijzigingen en dat u rekening houdt met de juiste bekwaamheid van de onderaannemers ten aanzien van het leveren van de juiste zorg aan onze verzekerden.