Declareren voetzorg bij Diabetes Mellitus of voetzorg bij reumatoïde artritis

Wat zijn de voorwaarden voor het declareren van voetzorg bij Diabetes Mellitus of voetzorg bij reumatoïde artritis en welke codes kunt u gebruiken?

Voorwaarden voor declareren

Heeft u een overeenkomst met CZ gesloten? Dan vindt u in de bijlage Administratie van de overeenkomst de voorwaarden voor het declareren. Als u geen overeenkomst met CZ heeft gesloten, dan declareert u volgens de voorwaarden declareren zonder overeenkomst. U levert in beide situaties uw declaraties digitaal aan via de website van VECOZO conform de meest recente Vektis Standaard Externe Integratie Paramedische Zorg.

Wilt u zorg declareren over het voorgaande kalenderjaar? Dan kan dat tot uiterlijk 1 april van het lopende kalenderjaar.

Bekijk de voorwaarden voor declareren zonder overeenkomst

Digitaal declareren Basisverzekering

CZ maakt de jaarprestaties zoals deze in de beleidsregel vastgesteld zijn, per kwartaal declarabel. Het totaal te declareren bedrag van het zorgprofiel is verdeeld in vier termijnen. Voor alle kwartalen geldt dat er maximaal één keer rechtstreeks digitaal gedeclareerd kan worden in het betreffende kwartaal. Het zorgprofiel dat in dat kwartaal van toepassing is, is hierbij leidend. Uitzondering vormt de prestatie voor het jaarlijks gericht voetonderzoek bij zorgprofiel 1. Deze prestatie kan maximaal één keer per jaar per verzekerde gedeclareerd worden na afloop van het betreffende onderzoek. Voor de duidelijkheid vermelden we hierbij ook dat u de zorgkosten met uw eventuele onderaannemers zelf dient te verrekenen.

De overeenkomst heeft alleen betrekking op de zorg zoals deze in de Beleidsregel Overige geneeskundige zorg van de NZa omschreven staat en niet op voetzorg geleverd in het kader van de Aanvullende Verzekering. Het is echter mogelijk om de zorg in het kader van de Aanvullende Verzekering ook rechtstreeks digitaal bij CZ te declareren als er een overeenkomst afgesloten is. Het vooraf aanvragen van een zorgadvies/ akkoordverklaring met betrekking tot de indicaties reumatoïde artritis en ernstige bloedvatproblemen in de benen blijft ongewijzigd.

U levert uw declaraties digitaal aan via de website van VECOZO conform de meest recente Vektis Standaard Externe Integratie Paramedische Zorg.

Zo dient u uw declaratie in

  • Log in bij VECOZO
  • Vul uw gegevens in
    Selecteer een declaratiebestand, geef een referentie op en geef aan of u een notificatiemail wilt ontvangen zodra de status van uw declaratie wijzigt. Alle declaraties dient u in onder een UZOVI-code 9664.
  • Klik op ‘Dien in’
    Uw declaratie wordt verstuurd naar VECOZO, waar wordt gecontroleerd of het bestand voldoet aan de voor uw zorgverlenersgroep geldende EI-standaard. De declaratie wordt doorgestuurd naar de zorgverzekeraar of gemeente voor een inhoudelijke beoordeling.

UZOVI-code

Alle declaraties dient u in onder UZOVI-code (Unieke Zorgverzekeraars Identificatie) 9664 voor de 'Centrale verwerkingseenheid CZ groep Zorgverzekeraar: CZ, Nationale-Nederlanden en OHRA'. Dit geldt voor declaraties van alle verzekerden van de labels CZ, Nationale-Nederlanden en OHRA.

Verrichtingscodes

In de beleidsregel van de NZa  kunt u de voorwaarden teruglezen waaraan moet worden voldaan als u deze prestaties bij ons in rekening wilt brengen.

Bekijk de verrichtingscodes voor voetzorg

Voetzorg als onderdeel van Ketenzorg

Als de voetzorg onderdeel is van Ketenzorg en sprake is van een integraal tarief, dan declareert u de geleverde voetzorg bij de desbetreffende zorggroep. Het is niet toegestaan deze zorg apart als eerstelijns voetzorg bij CZ of bij de verzekerde in rekening te brengen.

vanuit de aanvullende verzekering

Lees meer over declareren van voetzorg vanuit de aanvullende verzekering

EI-standaard

Maak gebruik van onze instructie voor het vullen van rubriek 422: zorgverlener/ uitvoerder.

Bekijk de instructie

Raadplegen retourinformatie en rekening courant

De retourinformatie die u binnenhaalt via VECOZO bevat de landelijke afwijscodes. Om ook de door CZ toegepaste afwijscodes te kunnen raadplegen, moet u de afrekenspecificaties downloaden. Ook uw rekening courant overzicht kunt u raadplegen via VECOZO. Hier kunt u o.a. zien op welk(e) archiefnummer(s) en notakenmerk(en) een verrekening betrekking heeft. Bekijk de instructie 'Retourinformatie'.

Ga naar Vecozo.nl

Uw IBAN toevoegen of wijzigen

Wilt u uw IBAN aan ons doorgeven of laten wijzigen? Stuur dan een e-mail Wij nemen vervolgens contact met u op om samen de procedure door te nemen. Dat doen we via het telefoonnummer dat u heeft geregistreerd in Vektis. 

Correcte registratie gegevens Vektis

Vektis beheert de landelijke AGB-database. In de AGB-database staan verschillende gegevens van zorgaanbieders en praktijken geregistreerd, zoals naam, adres- en praktijkgegevens. Deze gegevens worden gebruikt in het declaratieproces tussen de zorgaanbieder en de zorgverzekeraars. Om deze reden is het van belang dat uw registratie correct is. Incorrecte of incomplete registratie bij Vektis kan leiden tot uitval van declaraties. Om dit te voorkomen, vragen wij u, uw gegevens te controleren in de AGB Webzoeker.

Het is daarnaast belangrijk om ervoor te zorgen dat onze verzekerden u kunnen vinden via onze Zorgvinder applicatie. Hierdoor is het in het bijzonder belangrijk dat u, naast de eerder genoemde gegevens, uw vestigingen correct registreert in het handelsregister van de KvK én het AGB-register. Heeft u dit nog niet gedaan? Dan raden wij u aan om alle vestigingen zo spoedig mogelijk te registreren.

Wijzigingen van bijna alle gegevens in de AGB-database, kunt u telefonisch of via internet doorgeven aan Vektis. U belt daarvoor naar 0900 242 26 33 (€ 0,10 per minuut). Of via de website van Vektis.

Contact

Neem bij vragen contact op met relatiebeheer.