Declareren voetzorg

Op dit moment kan voetzorg waarop een aanspraak vanuit de aanvullende verzekering bestaat nog niet rechtstreeks gedeclareerd worden bij CZ. U kunt uw declaratie aan uw cliënt meegeven.

Vergoeding nota

Uw cliënt kan de declaratie met een daarvoor bestemd formulier naar ons toesturen voor verwerking. Vaak wordt maar een gedeelte van de behandeling vergoed. In dat geval betalen we aan de verzekerde. Deze betaalt dan de nota helemaal aan u.

Voor de juiste verwerking moeten de volledige NAW-gegevens, de geboortedatum en het CZ-relatienummer van de verzekerde op de declaratie staan. Ook uw gegevens en uw AGB-code moeten vermeld staan. Heeft u nog geen AGB-code? Dan kunt u deze aanvragen op de website van Vektis. Als u binnen een maatschap of praktijk werkt, vermeld dan ook de naam van de behandelaar. Verder zijn voor ons de behandeldatum, het soort behandeling, het notabedrag en uw bankrekening (IBAN) belangrijk. Onvolledig ingevulde nota’s kunnen we niet verwerken en sturen we terug aan onze verzekerde met het verzoek om een volledige nota op te vragen.

Contact

Neem bij vragen contact op met relatiebeheer.