Beleid Vervoer

Het CZ zorgverzekeringsbedrijf stelt ieder jaar opnieuw het inkoopbeleid voor zittend ziekenvervoer vast. In het specificatiedocument en selectiedocument staan (nieuwe) toetsingsnormen opgenomen voor de levering/contractering van taxivervoer.

Eisen aan voertuigen

Hebt u een overeenkomst met het CZ zorgverzekeringsbedrijf? Lees dan de informatie over de eisen die het CZ zorgverzekeringsbedrijf stelt aan de voertuigen die gebruikt worden voor zittend ziekenvervoer en rolstoelvervoer.

Eisen voor zittend ziekenvervoer (taxivervoer) 
Eisen voor rolstoelvervoer

Wet- en regelgeving

Zittend ziekenvervoer is zorg in het kader van de uitvoering van de Zvw (artikel 10). Hierin wordt verwezen naar het Besluit Zorgverzekeringswet (artikel 2.13 tot en met 2.16), waarin wordt verwezen naar de Ministeriële Regeling (zie artikel 2.37, vooral in verband met de eigen bijdrage, die in 2019 € 101 bedraagt.)

Kortingsregeling

Er zijn verzekerden die volgens de Regeling Ziekenvervoer Zorgverzekeringswet geen recht hebben op een vergoeding van hun vervoer. Met de meeste gecontracteerde taxivervoerders in Limburg, Noord-Brabant, Zeeland, de Zuid-Hollandse Eilanden en het gebied van Gelderland tussen Maas en Waal heeft het CZ zorgverzekeringsbedrijf voor deze verzekerden een kortingsregeling afgesproken. Er zijn verschillende soorten kortingen, zoals een vast kortingspercentage op normale tarieven en een lager tarief per kilometer (het contracttarief).

Zorggarantie

Het CZ zorgverzekeringsbedrijf heeft met een groot aantal taxivervoerders in Nederland afspraken gemaakt over de kwaliteit van het zittend ziekenvervoer. Voor vervoer intern tussen verschillende vestigingen is het betreffende ziekenhuis zelf verantwoordelijk.

Bekijk de afspraken over Zorggarantie

Contact

Relatiebeheer vervoer