Akkoordverklaringen vervoer

Een verzekerde die gebruik wil maken van ziekenvervoer, moet altijd eerst een aanvraag indienen bij het CZ zorgverzekeringsbedrijf. Of een verzekerde recht heeft op vergoeding van vervoer bepaalt het CZ zorgverzekeringsbedrijf.

Akkoordverklaring aanvragen

Een verzekerde die gebruik wil maken van ziekenvervoer, moet altijd eerst een aanvraag indienen bij het CZ zorgverzekeringsbedrijf. Of een verzekerde recht heeft op vergoeding van vervoer bepaalt het CZ zorgverzekeringsbedrijf. Dit werkt als volgt:

  • De verzekerde vraagt het aanvraagformulier ziekenvervoer op en vult deze in;
  • De verzekerde stuurt het ingevulde formulier naar CZ afdeling Medische Beoordelingen;
  • Het CZ zorgverzekeringsbedrijf beoordeelt of de verzekerde recht heeft op ziekenvervoer. Als dat zo is, krijgt de verzekerde een akkoordverklaring (voorheen machtiging) thuis. Op de akkoordverklaring staat op welk soort vervoer de verzekerde recht heeft;
  • Een verzekerde kan gecombineerd worden na behandeling. Oncologie- of dialysepatiënten kunnen, als er verregaande bezwaren zijn om medische redenen, op het aanvraagformulier aangeven dat zij niet gecombineerd mogen worden.

Het CZ zorgverzekeringsbedrijf streeft ernaar iedere aanvraag voor een akkoordverklaring binnen 10 werkdagen te beoordelen.

Akkoordverklaring begeleider

Ook een begeleider van de verzekerde kan voor een vergoeding van het ziekenvervoer in aanmerking komen. Dit is bijvoorbeeld het geval als de arts begeleiding nodig vindt of als de verzekerde jonger dan zestien jaar is. De verzekerde moet een akkoordverklaring voor de begeleider hebben en kan dit aanvragen bij het CZ zorgverzekeringsbedrijf. Voor een hulp- of blindengeleidehond is geen akkoordverklaring nodig.

Contact

Neem contact op bij vragen over medische beoordelingen of akkoordverklaringen.