Zorggarantie ziekenvervoer

Het CZ zorgverzekeringsbedrijf heeft met een groot aantal taxivervoerders in Nederland afspraken gemaakt over de kwaliteit van het ziekenvervoer. Zij moeten voldoen aan hoge eisen als op tijd rijden, veiligheid, klantbejegening, kwaliteit en toegankelijkheid.

Vervoer van huis tot receptiebalie

In een uitspraak van het Zorginstituut Nederland is vastgesteld dat de verstrekking ziekenvervoer betrekking heeft op het vervoer van deur tot deur, met assistentie bij het in- en uitstappen. In de overeenkomst met de taxibedrijven heeft CZ dan ook vastgelegd dat de chauffeur ervoor moet zorgen dat de verzekerde vanaf de deur van het thuisadres naar de receptie van het ziekenhuis wordt gebracht. Ook zorgt de chauffeur ervoor dat de patiënt weer bij de receptie wordt opgehaald en tot aan de deur van zijn thuisadres wordt gebracht. De chauffeur hoeft de verzekerde dus niet naar de afdeling te brengen waar de afspraak plaatsvindt.

Vervoersrechten van patiënten radio-chemotherapie en nierdialyse zijn specifieker

  • Mocht de verzekerde moeilijk ter been zijn en geen eigen begeleider hebben, dan is het ziekenhuis verantwoordelijk voor het begeleiden van de patiënt binnen het ziekenhuis. Hierbij hoort ook dat het ziekenhuis moet zorgen voor hulpverlening aan de patiënt, zoals zorgen dat deze op de juiste afdeling komt en helpen bij het aan- en uitkleden.
  • Als de patiënt (geen rolstoelinzittende) het ziekenhuis niet lopend kan verlaten en het ziekenhuis geeft een rolstoel mee, dan dient het ziekenhuis zelf te regelen hoe deze rolstoel terugkomt (dit retourvervoer wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed). Veilig rolstoelvervoer betekent:
    -  Vervoer op een vaste zitplaats in een 3-punts gordel
    -  Als dit niet mogelijk is, vervoer in de rolstoel die voldoet aan de ISO-norm 7176-19
  • Indien vanuit het ziekenhuis, uit service-overwegingen, het vervoer voor de terugweg van de patiënt wordt geregeld, houd er dan rekening mee dat dit op tijd gebeurt. Uiterlijk 1 uur van te voren. De patiënt moet anders onnodig wachten. We willen u vragen de betrokken afdelingen binnen uw ziekenhuis op de hoogte te stellen, zodat duidelijk is wat er verwacht mag worden van taxichauffeurs.

Contact

Neem bij vragen contact op met relatiebeheer.