Duurzame coalitie: van traditionele inkoop naar intensieve samenwerking

Samenwerken voor betere zorg

De zorg is niet toekomstbestendig. En innovatie gaat niet snel genoeg. Terwijl patiënten wel steeds meer verwachten. Daarom gaat CZ steeds meer langdurig samenwerken met zorgverleners. Dat doen we in een duurzame coalitie.

Werken aan toekomstbestendige zorg

Niet meer elk jaar onderhandelen over prijs en kwaliteit, maar langdurig samenwerken aan gezamenlijke doelen. Zo pakken we samen de uitdagingen in de zorg aan. Dat doen we door slimmer te werken en in te zetten op innovaties. Met een aantal grote zorginstellingen in ons kerngebied werken we aan één doel: het toekomstbestendig houden van de zorg.

We kijken naar de toekomst om plannen te maken waarmee we ons voorbereiden op veranderingen in de zorg. Zoals minder ziekenhuisbezoeken en het aanpassen van de kostenstructuur. Het beheersen van zorgkosten is dus nét zo belangrijk als een toekomstbestendig plan voor de bedrijfsvoering van de zorginstelling.

Gezamenlijke visie en doelstellingen

CZ staat niet aan de zijlijn, maar is intensief betrokken. Samen met de zorginstelling bepalen we wat we willen bereiken. En we voelen ons samen verantwoordelijk voor het behalen van onze doelen. We maken afspraken over:

  • het verhogen van de kwaliteit
  • de toegankelijkheid van zorg
  • de afbouw van kosten
  • het werkplezier van zorgmedewerkers

We werken samen en delen kennis. Zo realiseren we positieve veranderingen in zowel behandel- als bedrijfsprocessen. Met als doel bij te dragen aan een toekomstbestendige zorg. Blijkt een nieuwe (digitale) techniek of zorgvorm goed te werken? Dan kan deze vervolgens ook ergens anders worden ingezet.

Ontdek hoe we samenwerken in een duurzame coalitie

Deze aanpak levert écht iets op

Met het Zuyderland Ziekenhuis hebben we in korte tijd al mooie resultaten behaald. Maag-, darm- en leverpatiënten kunnen met de MijnIBDcoach digitaal in contact blijven met hun arts. Het gebruik van de online coach heeft het aantal ziekenhuisopnames gehalveerd.

Bekijk meer innovaties waar we aan werken

Gezamenlijk sturen op maximale impact

Met onze duurzame coalities richten we ons samen op het behalen van maximale impact om onze doelen te realiseren. Daarvoor gebruiken we de Impact Methode samen met zorginstellingen. Deze methode geeft ons vooraf inzicht in de potentiële impact van projecten en stelt ons in staat om tijdens het project gericht bij te sturen. Hierdoor vergroten we de kans op het bereiken van de gewenste impact.

Meer weten? Bekijk het boek over de Impact Methode:

  • Download het e-book om te lezen op uw e-reader: De Impact Methode
  • Download de pdf versie: De Impact Methode
  • Bestel een papieren (hardcover) exemplaar per e-mail. Gratis voor partners van CZ zolang de voorraad strekt. Geef aan hoeveel exemplaren u wilt ontvangen en op welk adres. Bestel het boek