Zó werkt een duurzame coalitie

In een duurzame coalitie werken we op een vernieuwende manier samen met zorgverleners. Dit doen we met ziekenhuizen, GGZ- en zorginstellingen. Hoe ziet zo’n samenwerking eruit?

Met een aantal grote zorginstellingen in ons kerngebied werken we aan één gezamenlijk doel: het toekomstbestendig houden van de zorg. Dat doen we in een duurzame coalities.

Dit doen we

 • Processen verbeteren
  We zetten in op innovaties in de zorg. Maar we kijken ook naar het verbeteren van de bedrijfsprocessen van de zorginstelling.
 • Meerjarige overeenkomst sluiten
  We sluiten een overeenkomst van minimaal 3 jaar, met de juiste prikkels op kwaliteit en kwantiteit. Zo hebben we de tijd om samen te werken aan het behalen van onze gezamenlijke doelstellingen.
 • Topteam vormen
  We vormen een team met de zorginstelling. Medewerkers van CZ dragen actief bij met kennis en data. Met gecombineerde data kunnen wij bijvoorbeeld zien waar er écht verbeterd kan worden.

Aanpak op maat

Er is geen standaard succesrecept. Iedere duurzame coalitie krijgt een aanpak op maat. Maar we volgen wel altijd dezelfde 8 stappen:

 1. We bepalen onze gezamenlijke visie en stellen ambitieuze doelen.
 2. We sluiten een meerjarige overeenkomst.
 3. We gaan op zoek naar verbeterinitiatieven en delen kennis.
 4. We bepalen aan welke verbeteringen we gaan werken. Dat doen we door te kijken naar de haalbaarheid en de impact.
 5. We stellen een topteam samen. Dit team bestaat uit medewerkers van de zorginstelling én van CZ.
 6. We werken aan het verbeterinitiatief en doen een pilot. Bij succes schalen we op.
 7. We evalueren de effecten aan de hand van onze gezamenlijke doelen.
 8. We monitoren het portfolio van alle verbeterinitiatieven, onder andere met behulp van de impactmethode.

Meer over duurzame coalities