Zo betrekken we verzekerden bij de zorg

We willen dat de zorg toegankelijk en betaalbaar is. Door te luisteren naar onze verzekerden, kunnen we de zorg nóg beter maken.

De stem van de verzekerde is onmisbaar

Bij de inkoop van zorg luisteren we naar verzekerden, patiënten(organisaties) en ervaringsdeskundigen. Zij kijken immers anders naar zorg dan zorgverzekeraars en zorgverleners. Wat zijn hun ervaringen met de zorg? Welke zorg hebben zij nodig? En hoe gaan zij om met hun ziekte? Met deze waardevolle informatie zorgen we ervoor dat de kwaliteit van zorg en leven verbetert.

Zo betrekken we verzekerden bij onze zorginkoop

We gaan in gesprek met patiënten, verzekerden en ervaringsdeskundigen. Patiëntenorganisaties vertegenwoordigen de stem van de patiënt. De ledenraad vertegenwoordigt onze verzekerden (de leden). Daarnaast vertegenwoordigen bij CZ twee ervaringsdeskundigen de stem van de patiënt/verzekerde.

Dit levert het op:

1. Verzekerden betrekken bij zorg in hun regio

De zorg staat onder druk. In de regio zoeken we samen naar oplossingen hoe we de zorg voor iedereen beschikbaar houden. Dat doen we samen met inwoners. Bijvoorbeeld:

In Zeeland deden 300 inwoners mee in het Burgerberaad Zorg Zeeland. Het inwonerakkoord wordt nu uitgevoerd. Op www.denkmeezorgzeeland.nl lees je alle voorstellen en kun je zelf ook meedoen.

In Zuid-Limburg praten 150 inwoners mee tijdens 5 praat mee tafels. Daarnaast konden mensen online meepraten en gaan we naar inwoners toe op te vragen wat hun ervaringen met zorg zijn. Wil je ook meedoen? Kijk op de website van Burgerkracht Limburg.

2. We vragen regelmatig naar de ervaringen van verzekerden

Wat zijn de ervaringen van mensen die gebruik maken van eerstelijns diagnostiek?

In 2023 onderzocht Miles Research namens ons het gebruik van eerstelijnsdiagnostiek. Zij keken daarbij wat onze verzekerden belangrijk vinden. Dat was namelijk niet altijd duidelijk. Hoe belangrijk vinden verzekerden bijvoorbeeld de reisafstand, de snelheid en de bereikbaarheid? Uit het onderzoek bleek dat snelle toegang en heldere communicatie over het onderzoek belangrijk zijn. Bereikbaarheid en comfort zijn juist het minst belangrijk. Het merendeel van de verzekerden weet dat eerstelijnsdiagnostiek uit het eigen risico moet worden betaald. Bijna 20% van de verzekerden denkt hierover na voordat zij besluiten om gebruik te maken van eerstelijnsdiagnostiek. We gebruiken de resultaten van dit dit onderzoek in de gesprekken met de zorgaanbieders.

Wat willen verzekerden die stoppen met antidepressiva?

Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland gebruiken antidepressiva. Veel mensen krijgen problemen als ze hiermee stoppen. Ze worden bijvoorbeeld duizelig, misselijk of angstig. Uit onderzoek van Miles Research blijkt dat ongeveer de helft van de mensen graag hulp wil bij het stoppen met antidepressiva. Zij willen vooral persoonlijke begeleiding, regelmatig contact en duidelijkheid. In 2022 is de Transvaal Apotheek in Den Haag begonnen met een proef. Zij begeleiden mensen die willen stoppen met hun antidepressiva. De patiënt en de arts maken samen een plan om het gebruik van de antidepressiva in haalbare stappen te verlagen. CZ groep ziet dat dit goed werkt en verzekerden hebben ons laten weten hier behoefte aan te hebben. Wij willen deze begeleiding daarom aan zo veel mogelijk verzekerden kunnen aanbieden. De begeleiding heeft een positief effect op de patiënten.

3. Input voor veel verschillende onderwerpen

Ook voor andere zorg zijn verzekerden betrokken. Bijvoorbeeld voor: de beste zorg voor door extra eisen aan kwaliteit, uitgezaaide longkanker, oogzorg, MijnIBDcoach, geboortezorg en kraamzorg, verkrijgbaarheid medicijnen, online coach-app, digitale zorg in de thuiszorg, huisartsenzorg, diabeteszorg, tandarts bij kinderen, toegankelijke ouderenzorg, slaapapneu, expertzorg bij kanker, goede zorg de EPA doelgroep, checklist kijk op de wijk, transparantie over kwaliteit van paramedische zorg

U leest er meer over in het document 'Verantwoordingsdocument patientparticipatie’