Zo betrekken we verzekerden bij onze zorginkoop

CZ groep werkt samen met zijn verzekerden en met patiënten, vaak via patiëntenorganisaties. Zo willen we de inbreng van verzekerden en patiënten vergroten en de zorg verbeteren. Een verzekerde die gebruik maakt van zorg noemen we patiënt maar kan ook iemand zijn die als naaste of mantelzorger betrokken is.

Wij maken transparant hoe verzekerden, meestal als ze patiënt zijn, invloed hebben op ons zorginkoopbeleid. Daarmee voldoen we ook aan de Wet verzekerdeninvloed die sinds 1 januari 2021 van kracht is.

De zorg bekijken als een patiënt

Patiënten kijken anders naar de zorg dan zorgverzekeraars en zorgverleners. Wij horen graag wat de ervaringen van patiënten zijn met de zorg, hun ziekte en gezondheid, en het herstel (of het leren omgaan met een stoornis of beperking). Daarmee geven zij ons waardevolle informatie. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat de kwaliteit van zorg en het leven verbetert.

Hoe wij verzekerden invloed geven

Wij betrekken verzekerden proactief via vier belangrijke bronnen:

  • Patiëntenorganisaties
  • De Ledenraad
  • Ervaringen van patiënten
  • Ervaringsdeskundigen

CZ groep wil dat verzekerden en patiënten(organisaties) altijd betrokken zijn, op elk gebied van zorg. We betrekken hen op het niveau van raadplegen en soms op het niveau van adviseren. Deze niveaus baseren wij op de participatieladder. Bij maar liefst negen onderdelen werken we samen in een coproductie. Er is niet één participatievorm de beste. Belangrijk is het creëren van een juiste mix van de participatievormen. Zodat de inbreng een goed beeld geeft van de verzekerden- en patiëntengroepen en daarmee van voldoende kwaliteit is. Dan is de samenwerking met verzekerden en patiënten(organisaties) betekenisvol.

Meer informatie over wat deze betrokkenheid inhoudt, en welke mooie resultaten de diverse samenwerkingen al hebben opgeleverd leest u in ons transparantie document ‘Zo betrekken we verzekerden bij onze zorginkoop’

Naar boven