Zorginkoop verbeteren door te luisteren naar patiënten

CZ groep werkt samen met patiëntenorganisaties om de inbreng van patiënten te vergroten en zo de zorg te verbeteren. Die samenwerking levert mooie resultaten op.

Kijken vanuit het perspectief van de patiënt

Patiënten kijken vanuit een ander perspectief naar de zorg dan zorgverzekeraars en zorgverleners. Dankzij hun ervaringen met de behandeling, de ziekte en het herstel geven zij ons waardevolle inzichten. Daarmee kunnen wij de kwaliteit en de patiëntgerichtheid van de zorg verbeteren via onze zorginkoop.

Zo betrekken we patiënten bij onze zorginkoop

De afdeling Patiëntenparticipatie legt de verbindingen tussen patiëntenorganisaties en onze inkoopsectoren. Wij betrekken patiënten proactief via:

  • Patiëntenorganisaties: zij vertegenwoordigen de stem van de patiënt. In Nederland bestaan globaal 4 typen patiëntenorganisaties: categorale patiëntenverenigingen, cliëntenraden, (regionale) zorgbelangorganisaties en landelijke koepels. Afhankelijk van hun rol en doelgroep, betrekken we deze partijen bij ons zorginkoopbeleid.
  • Ledenraad: de Ledenraad is ons hoogste bestuursorgaan, dat bestaat uit minimaal 16 leden en maximaal 21 leden van CZ groep. Als voorbereiding op het zorginkoopbeleid informeren we de Ledenraad over onze speerpunten en geven we weer op welke wijzen verzekerden inspraak hebben op het inkoopbeleid. We nodigen de Ledenraad uit voor bijeenkomsten die we voor verzekerden organiseren. Daarnaast zijn ze betrokken bij de evaluatie van het zorginkoopbeleid.
  • Ervaringen van patiënten en verzekerden: we betrekken verzekerden door zorg meer in te kopen op waarde en door daarbij hun ervaringen te meten aan de hand van kwaliteitsindicatoren. Daarnaast vragen we naar hun ervaringen via tevredenheidsonderzoeken, panelgesprekken en een-op-een interviews.

Veel input voor zorginkoopdocumenten door patiënten te betrekken

CZ groep wil dat iedere inkoopsector patiëntenorganisaties betrekt, ten minste op het niveau van raadplegen. Deze betrokkenheid is soms intensiever – op het niveau van adviseren – en binnen een aantal dossiers werken we samen in een coproductie. Daarbij geldt dat de kwaliteit van de samenwerking belangrijker is dan de hoeveelheid contacten en gesprekken.

Meer weten? Bekijk het volledige overzicht van patiëntenparticipatie bij de zorginkoop.

Naar boven