Ledenraad

De Ledenraad bestaat uit verzekerden die gezamenlijk ervoor zorgen dat de leden van CZ groep voldoende invloed hebben op het beleid.

De ledenraad vertegenwoordigt de verzekerden van CZ groep (de leden) en denkt vanuit hun perspectief actief mee over het beleid van onze organisatie. De Ledenraad volgt wat er speelt in de maatschappij, woont bijeenkomsten van CZ groep bij en brengt eigen ervaringen mee in hun gesprekken met het bestuur van CZ groep.

Focus

 • Kwaliteit zorginkoop
  Hoe wordt de kwaliteit van zorg in het inkoopproces van CZ groep daarbij geborgd? Welke rol speelt CZ groep in het betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg voor alle verzekerden?

 • Verzekerdenparticipatie
  Hoe worden verzekerden bij keuzes die CZ groep maakt betrokken? En hoe zorgen we ervoor dat dit van de hoogst mogelijke toegevoegde waarde is? Lees hier meer over verzekerdenparticipatie.

 • Preventie en stimuleren gezondheid
  Op welke wijze is stimuleren en belonen van een gezonde levensstijl vanuit het belang van de verzekerden CZ groep gewenst?

Taken van de Ledenraad

 • Vertegenwoordiging van de leden van CZ groep in het bestuur van de organisatie
 • Klankbord voor de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen
 • Vaststelling van de jaarrekening van CZ groep
 • Benoeming van de leden van de Raad van Commissarissen

Hiernaast heeft de Ledenraad de volgende bevoegdheden:

 • Bevoegdheid tot statutenwijziging op voorstel van de Raad van Bestuur
 • Bevoegdheid tot ontbinding van de onderneming op voorstel van de Raad van Bestuur
 • Bevoegdheid tot het besluiten van een juridische fusie

De leden van de ledenraad

CZ
Mw. W. van Asseldonk
Mw. T. van den Berg
Dhr J. Bettelheim
Mw. C. Boonman
Mw. J. van de Bunte
Dhr. C.P. Cremers
Mw. L. van Dijk – Sanders
Dhr. H. Knook
Mw. R. Kruk
Dhr. T. Kuijpers
Dhr. R. Masselink
Mw. S. Metsemakers
Dhr. G. Riemen
Mw. L. Schutgens
Mw. S. Sieber
Mw. M.A. Verhoeven
Mw. J. Vermeer

NN
Dhr. R.R.G. Dehue

Ohra
Mw. M.C. Timmer
Mw. A.M. Ng-a-Tham

Alle leden van de CZ ledenraad

Samenstelling Ledenraad

De Ledenraad is zoveel mogelijk een afspiegeling van alle verzekerden van CZ groep. Een lid wordt gekozen voor een periode van vier jaar. De raad bestaat uit minimaal 16 leden en maximaal 21 leden. Ieder jaar bekijkt de Ledenraad of verkiezingen nodig zijn.