Selectieve inkoop voor de beste kwaliteit

CZ wil de beste zorg voor haar verzekerden. Daarom maken we jaarlijks afspraken met zorgaanbieders over de kwaliteit en prijs van zorg. En contracteren we voor bepaalde behandelingen of aandoeningen alleen een selecte groep zorgaanbieders die veel kennis en ervaring hebben met een bepaalde behandeling. Lees waarom we onze zorg selectief inkopen en hoe we dat doen.

Wat is selectieve zorginkoop?

Bij selectieve zorginkoop sluiten we alleen contracten met zorgaanbieders die voldoen aan onze kwaliteitseisen. We bepalen deze kwaliteitseisen in nauw overleg met patiëntenverenigingen, ouderverenigingen, beroepsverenigingen en medisch specialisten. We volgen hierbij landelijke normen, maar stellen soms zelf ook hogere normen om de kwaliteit verder te verbeteren.

Waarom koopt CZ zorg selectief in?

Door te sturen op kwaliteit wordt de zorg voor onze verzekerden beter en houden we die betaalbaar. Daarom stellen we eisen aan de geselecteerde zorgaanbieders, bijvoorbeeld dat ze werken met een multidisciplinair behandelteam, een minimum aantal specifieke behandelingen per jaar uitvoeren of actief betrokken zijn bij de nabehandeling van de patiënt. De geselecteerde zorgaanbieders hebben altijd aantoonbare ervaring met de behandeling.

Welke zorg kopen we selectief in?

Op dit moment kopen we specifieke fysiotherapie, sommige gespecialiseerde GGZ en enkele medisch specialistische behandelingen selectief in.

Lees meer over selectieve inkoop bij:

Krijgt u vragen van verzekerden?

Krijgt u vragen van onze verzekerden over onze selectieve inkoop? Verwijs ze dan door naar het CZ Zorgteam: (013) 594 91 10 (maandag t/m vrijdag van 8:30 - 17:30 uur).