Selectieve inkoop van fysiotherapie en andere paramedische zorg

CZ koopt sommige specialistische fysiotherapie en paramedische zorg selectief in. We leggen u graag uit waarom we dat doen en hoe het werkt.

Voor sommige behandelingen of aandoeningen maken we alleen afspraken met specifieke zorgaanbieders die aantoonbare ervaring met de behandeling hebben. Door te sturen op kwaliteit, verbeteren we de zorg voor onze verzekerden en houden we die betaalbaar.

Lees waarom CZ zorg selectief inkoopt

Deze paramedische zorg kopen we selectief in

Voor deze aandoeningen kopen we selectief in:

 1. ziekte van Parkinson
 2. bekkenbodemklachten
 3. lymfevataandoeningen/oedeem
 4. claudicatio intermittens

1. Inkoopbeleid ziekte van Parkinson

Bij de behandeling van de ziekte van Parkinson zijn vaak verschillende zorgaanbieders betrokken. Zorgaanbieders moeten daarom niet alleen deskundig zijn, maar ook de behandelingen goed met elkaar afstemmen. Om die reden sluit CZ voor deze behandelingen alleen contracten af met zorgaanbieders die zijn aangesloten bij ParkinsonNet. Onze verzekerden hebben hier de keuze uit meer dan 2000 zorgaanbieders.

Uitzonderingen op het inkoopbeleid Parkinson

Patiënten die vóór 1 januari 2016 in behandeling waren bij een zorgaanbieder die niet is aangesloten bij ParkinsonNet, kunnen bij hun zorgaanbieder onder behandeling blijven. Dit geldt ook voor patiënten die na een onderbreking terug onder behandeling komen.

2. Inkoopbeleid bekkenbodemklachten

CZ vindt het belangrijk dat haar verzekerden met bekkenbodemklachten gespecialiseerde zorg krijgen van een bekkenfysiotherapeut. Daarom sluiten we alleen contracten af met fysiotherapeuten die aanvullend zijn opgeleid tot bekkenfysiotherapeut en die geregistreerd staan:

 • in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie
 • bij het Keurmerk Fysiotherapie

3. Inkoopbeleid lymfevataandoeningen of oedeem

CZ vindt het belangrijk dat patiënten met lymfevataandoeningen of oedeem zorg krijgen van een oedeemfysiotherapeut of huidtherapeut. Daarom sluiten we alleen contracten af:

 • met oedeemfysiotherapeuten die geregistreerd staan in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie
 • of huidtherapeuten met de status ‘kwaliteitsgeregistreerd’ in het Kwaliteitsregister Paramedici

De oedeemfysiotherapeut en huidtherapeut zijn gespecialiseerd in het herkennen, diagnosticeren, behandelen en begeleiden van patiënten met oedeem of de kans op het ontwikkelen of verergeren hiervan.

4. Inkoopbeleid claudicatio intermittens

CZ wil de beste zorg voor patiënten met claudicatio intermittens (CI), ook wel ‘etalagebenen’ genoemd. Uit onderzoek blijkt dat looptherapie effectief is bij patiënten met etalagebenen. Het is belangrijk dat deze therapie gegeven wordt door gespecialiseerde fysiotherapeuten. Daarom sluiten we alleen contracten af met fysiotherapeuten die zijn aangesloten bij Chronisch ZorgNet.

Zo werkt het beleid in de praktijk

 • Bent u een geselecteerde fysiotherapeut of paramedisch zorgverlener?
  U kunt uw patiënt dan uiteraard gewoon behandelen. Declaraties dient u op de normale manier in en u krijgt een vergoeding conform het afgesproken contracttarief.
 • Bent u niet geselecteerd, maar heeft uw patiënt een brief met akkoordverklaring?
  Ook dan kunt u uw patiënt behandelen. U dient de declaraties op de normale manier in en krijgt een vergoeding conform het afgesproken contracttarief.
  Lees meer over het aanvragen van een akkoordverklaring 
 • Bent u niet geselecteerd?
  Dan heeft het onze voorkeur dat u de patiënt doorverwijst naar een gecontracteerde zorgaanbieder. Die vindt u in de CZ Zorgvinder. Besluit uw patiënt om de behandeling toch bij u te starten ? Dan is er sprake van niet-gecontracteerde zorg. Uw patiënt betaalt een eigen bijdrage afhankelijk van de polis die is afgesloten bij CZ.

Uitzondering bij lange reistijd

Is de reistijd voor de patiënt naar een geregistreerde zorgaanbieder langer dan 20 minuten met de auto? Dan helpt CZ bij het vinden van een passende oplossing. De patiënt kan hiervoor contact opnemen via Medische beoordelingen, paramedische zorg: (013) 594 91 78 of stuur een e-mail.

Komt u in aanmerking als geselecteerde zorgaanbieder?

Voldoet u aan de eisen die wij stellen aan onze geselecteerde fysiotherapeuten en paramedici en wilt u ook een contract met ons sluiten? Neem dan contact op met afdeling Relatiebeheer Paramedisch. U vindt de contactgegevens in het contactblok hieronder.

Krijgt u vragen van verzekerden?

Krijgt u vragen van onze verzekerden over onze selectieve inkoop? Verwijs ze dan door naar het CZ Zorgteam: (013) 594 91 10 (maandag t/m vrijdag van 8:30 - 17:30 uur).

Contact

Voor vragen over contracten en uw gegevens, of aanpassingen in uw betaalgegevens neemt u contact op met de afdeling Relatiebeheer.

 
Naar boven