Aanvragen overeenkomst huisarts

U wilt als startende huisarts een overeenkomst bij CZ aanvragen? Dan moet u voldoen aan ons inkoopbeleid. Dit toetsen we met een vragenlijst.

Aanvragen overeenkomst

  1. Vul de vragenlijst in
  2. Stuur deze naar rz.huisartsen@cz.nl.
  3. De vragenlijst wordt beoordeeld door de regionale zorginkoper. Is er nog aanvullende informatie nodig? Dan benaderen we u om dit bij u op te vragen.

Digitaal ondertekenen VECOZO

Na akkoord bieden we u een overeenkomst aan via het Zorginkoopportaal van VECOZO. Deze kunt u digitaal ondertekenen in VECOZO. Hiervoor hebt u een certificaat nodig dat voorzien is van de juiste autorisatie. Dit kunt u alvast online aanvragen.

Krijgt u van VECOZO bericht dat u een certificaat hebt voor de contracteermodule? Stuur ons een bevestigingsmail.
U vindt meer informatie op de website van VECOZO.

Volgsystematiek

U kunt de contractafspraken met CZ doorsturen naar de verre zorgverzekeraars. Hiervoor geeft u in het Zorginkoopportaal akkoord.

  • Na het digitaal ondertekenen van uw overeenkomst gaat u naar het tabblad 'Volgsystematiek'.
  • Hier selecteert u het jaartal en uw preferente zorgverzekeraar. U ziet nu de overeenkomst die u hebt afgesloten.
  • Daaronder staat de button 'Kenmerken voor Volgverzoek & Verzenden'. Door dit te selecteren verstuurt u de afspraken en zijn deze voor alle zorgverzekeraars raadpleegbaar.

Contact

Vragen over contracten en zorgaanbiedergegevens? Neem contact op met Relatiebeheer Huisartsenzorg.