Aanvragen overeenkomst huisarts

U wilt als startende huisarts een overeenkomst bij CZ aanvragen? Dan moet u voldoen aan ons inkoopbeleid. Dit toetsen we met een vragenlijst.

Overeenkomst aanvragen

Hier vindt u informatie over de wijze waarop u de overeenkomst kunt aanvragen.

Voorbereiding

Voordat u kunt beginnen met het aanvragen moet u het volgende geregeld hebben:

  • juiste registratie van de onderneming/vestiging in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (w.o. vertegenwoordigingsbevoegde persoon); 
  • een AGB-code en juiste en volledige registratie voor de onderneming/vestiging. Ga hiervoor naar de website van Vektis;
  • een juist en geldig VECOZO-certificaat. Voor toegang tot het Zorginkoopportaal van VECOZO heeft u een geldig persoonlijk certificaat nodig dat voorzien is van de juiste autorisatie. Ga naar VECOZO om dit aan te vragen. U vindt meer informatie op de website van VECOZO.

De aanvraag

Voor het aanvragen van een overeenkomst, stuurt u een e-mail naar rz.huisartsen@cz.nl onder vermelding van de AGB-code van de praktijk. Geef in deze e-mail aan dat u een overeenkomst Huisartsenzorg wilt aanvragen. Relatiebeheer Zorgverleners zal de vragenlijst in VECOZO voor u klaarzetten. Zorg ervoor dat u in het bezit bent van een geldig VECOZO certificaat.

Digitaal ondertekenen VECOZO

Als de aanvraag is ontvangen, beoordeelt CZ of de aanvraag voldoet aan het zorginkoopbeleid. Uiterlijk binnen 10 werkdagen wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. Na akkoord bieden we u een overeenkomst aan via het Zorginkoopportaal van VECOZO. De overeenkomst kunt u in dit portaal digitaal ondertekenen.

Contact

Neem contact op met Relatiebeheer Zorgverleners