Downloads wijkverpleging

De documenten openen in een nieuw venster.

Ziekenhuis verplaatste zorg

CZ wil zorg verantwoord en dichtbij organiseren. Het Toetsingskader Ziekenhuisverplaatste Zorg geeft kaders voor aanbieders om zorg uit het ziekenhuis te verplaatsen naar huis. Of juist niet.

Financiering thuiszorgtechnologie

Met het formulier kunt u een aanvraag indienen voor de financiering van thuiszorgtechnologie. Als u de benodigde gegevens hebt ingevuld (zie hiervoor ook het tabblad ‘toelichting’), slaat u dit bestand op en stuurt u het naar uw zorginkoper.

Naar boven