Declareren hulpmiddelen

Hoe declareren?

Stuur uw declaraties rechtstreeks aan CZ groep via VECOZO. Zorg dat de declaraties voldoen aan de NZa-regels.

Wilt u als niet-gecontracteerde aanbieder zorg declareren? Bekijk hoe dit werkt.

Landelijke standaard

Voor een uniforme aanlevering van elektronische declaraties is een landelijke standaard (layout) vastgesteld door Vektis. Telkens als zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, wordt deze standaard aangepast en komt de oude standaard na verloop van tijd te vervallen. U kunt uitsluitend declareren volgens de standaard LH307. Retourinformatie ontvangt u via de landelijke standaard LH308.

Wijziging via Vektis

U moet rechtstreeks met Vektis contact opnemen, als het gaat om:

  • Aanvragen van een nieuwe AGB-code
  • Wijzigen van uw (persoons)gegevens
  • Opvragen van zorgaanbiedersgegevens

Hiervoor kunt u terecht op de site van het AGB-register.

BSN

Het BSN is opgenomen in de COV-check van VECOZO. Tevens is het BSN in iedere declaratiestandaard van Vektis opgenomen.

Wijzigingen doorgeven aan CZ

Wijzigingen in het rekeningnummer (IBAN), het organisatieadres of het openen van een nevenvestiging moeten ook nog apart aan het CZ zorgverzekeringsbedrijf doorgegeven worden. Voor wijzigingen in het rekeningnummer geldt dat deze altijd schriftelijk moeten worden aangeleverd voorzien van een handtekening.

Raadplegen retourinformatie en rekening courant

De retourinformatie die u binnenhaalt via VECOZO bevat de landelijke afwijscodes. Om ook de door CZ toegepaste afwijscodes te kunnen raadplegen, moet u de afrekenspecificaties downloaden. Ook uw rekening courant overzicht kunt u raadplegen via VECOZO. Hier kunt u o.a. zien op welk(e) archiefnummer(s) en notakenmerk(en) een verrekening betrekking heeft.

Raadpleeg de instructie 'Retourinformatie'

Correcte registratie gegevens Vektis

Vektis beheert de landelijke AGB-database. In de AGB-database staan verschillende gegevens van zorgaanbieders en praktijken geregistreerd, zoals naam, adres- en praktijkgegevens. Deze gegevens worden gebruikt in het declaratieproces tussen de zorgaanbieder en de zorgverzekeraars. Om deze reden is het van belang dat uw registratie correct is. Incorrecte of incomplete registratie bij Vektis kan leiden tot uitval van declaraties. Om dit te voorkomen, vragen wij u, uw gegevens te controleren in de AGB Webzoeker.

Het is daarnaast belangrijk om ervoor te zorgen dat onze verzekerden u kunnen vinden via onze Zorgvinder applicatie. Hierdoor is het in het bijzonder belangrijk dat u, naast de eerder genoemde gegevens, uw vestigingen correct registreert in het handelsregister van de KvK én het AGB-register. Heeft u dit nog niet gedaan? Dan raden wij u aan om alle vestigingen zo spoedig mogelijk te registreren.

Wijzigingen van bijna alle gegevens in de AGB-database, kunt u telefonisch of via internet doorgeven aan Vektis. U belt daarvoor naar 0900 242 26 33 (€ 0,10 per minuut). Of via de website van Vektis.

Contact

Neem contact op over declaraties van duurzame en verbruikshulpmiddelen.

Naar boven