Coderingen en tarieven

De tarieven die u bij ons in rekening mag brengen, kunt u in uw overeenkomst raadplegen.

Tarieven

Als u geen overeenkomst met het CZ zorgverzekeringsbedrijf heeft voor het leveren van een hulpmiddel of dienst betreffende een verstrekking uit de Zorgverzekeringswet, leest u de informatie voor Niet-gecontracteerden.

Codering

Bij het indienen van declaraties maakt u gebruik van de zogenaamde (A) GPH-codes. Welke codes gebruikt moeten worden, kunt u vinden in de tariefbijlage van uw overeenkomst. Het kan voorkomen dat u een declaratie bij ons indient en dat deze wordt afgewezen. De codering op de retourinformatie geeft de reden van afwijzing aan. Op de afrekening wordt dit omschreven. De gedetailleerdheid van de omschrijving van reden van afwijzing hangt af van het door u gebruikte softwarepakket.

UZOVI-code

Alle declaraties dient u in onder UZOVI-code (Unieke Zorgverzekeraars Identificatie) 9664 voor de 'Centrale verwerkingseenheid CZ groep Zorgverzekeraar: CZ, Nationale-Nederlanden en OHRA'. Dit geldt voor declaraties van alle verzekerden van de labels CZ, Nationale-Nederlanden en OHRA.

Contact

Heeft u een vraag over een declaratie? Neem contact met ons op.