Declareren zonder overeenkomst

Verzekerden hebben keuzevrijheid bij het bepalen naar welke leverancier zij gaan voor de levering van een hulpmiddel. Als de verzekerde echter kiest voor een niet-gecontracteerde leverancier, dan heeft dat mogelijk gevolgen voor de hoogte van de vergoeding. Dat is afhankelijk van de gekozen zorgverzekering.

Daarnaast gelden aanvullende eisen voor de vergoeding van zorg door een niet-gecontracteerde leverancier, welke zijn opgenomen in het Reglement Hulpmiddelen. Zo is in dergelijke gevallen altijd vooraf toestemming vereist van de zorgverzekeraar.

Zorgbewustpolis, Zorg-op-maatpolis en CZdirect basisverzekering

In de meeste gevallen zullen verzekerden met de ZorgbewustpolisZorg-op-maatpolis of de CZdirect basisverzekering zich wenden tot een gecontracteerde leverancier, omdat de verzekerde dan de zekerheid heeft dat de zorg volledig vergoed wordt. De verzekerde hoeft hier ook geen bedragen voor te schieten, omdat de leverancier rechtstreeks bij CZ zal declareren. De meest voorkomende verzekering is de Zorg-op-maatpolis.

Kiest de verzekerde voor de levering van een hulpmiddel een niet-gecontracteerde leverancier, dan berekenen we de vergoeding op basis van het gemiddeld gecontracteerde tarief van het hulpmiddel. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de verzekering die de verzekerde heeft gekozen:

  • Zorgbewustpolis: 70% van de nota tot maximaal 70% van het gemiddeld afgesproken tarief.
  • Zorg-op-maatpolis: 75% van de nota tot maximaal 75% van het gemiddeld afgesproken tarief.
  • CZdirect basisverzekering: 65% van de nota tot maximaal 65% van het gemiddeld afgesproken tarief.

Aangezien in de meeste gevallen het door CZ gecontracteerde tarief lager ligt dan het aankoopbedrag, ontvangt de verzekerde in het geval van restitutie een vergoeding die lager ligt dan 75% van het aankoopbedrag

Zorgkeuzepolis

Bij de Zorgkeuzepolis krijgt verzekerde voor de levering van een hulpmiddel bij een niet-gecontracteerde leverancier een volledige vergoeding van de nota tot het wettelijke bedrag of maximaal het marktconforme tarief. Wel moet de verzekerde de nota voorschieten. Dit alles is terug te vinden in de verzekeringsvoorwaarden van de Zorgkeuzepolis.

Contact

Neem contact op over declaraties van duurzame en verbruikshulpmiddelen.

Naar boven