Declareren zonder overeenkomst

Verzekerden hebben keuzevrijheid bij het bepalen naar welke leverancier zij gaan voor de levering van een hulpmiddel. Als de verzekerde echter kiest voor een niet-gecontracteerde leverancier, dan heeft dat mogelijk gevolgen voor de hoogte van de vergoeding. Dat is afhankelijk van de gekozen zorgverzekering.

Daarnaast gelden aanvullende eisen voor de vergoeding van zorg door een niet-gecontracteerde leverancier, welke zijn opgenomen in het Reglement Hulpmiddelen. Zo is in dergelijke gevallen altijd vooraf toestemming vereist van de zorgverzekeraar.

Zorgbewustpolis, Zorg-op-maatpolis en CZdirect basisverzekering

In de meeste gevallen zullen verzekerden met de Zorgbewust, Zorg op maat of de CZdirect basisverzekering zich wenden tot een gecontracteerde leverancier, omdat de verzekerde dan de zekerheid heeft dat de zorg volledig vergoed wordt. De verzekerde hoeft hier ook geen bedragen voor te schieten, omdat de leverancier rechtstreeks bij CZ zal declareren. De meest voorkomende verzekering is de Zorg-op-maatpolis.

Kiest de verzekerde voor de levering van een hulpmiddel een niet-gecontracteerde leverancier, dan berekenen we de vergoeding op basis van het gemiddeld gecontracteerde tarief van het hulpmiddel. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de verzekering die de verzekerde heeft gekozen:

  • Zorgbewust: 70% van de nota tot maximaal 70% van het gemiddeld afgesproken tarief.
  • Zorg op maat: 75% van de nota tot maximaal 75% van het gemiddeld afgesproken tarief.
  • CZdirect basisverzekering: 65% van de nota tot maximaal 65% van het gemiddeld afgesproken tarief.

Aangezien in de meeste gevallen het door CZ gecontracteerde tarief lager ligt dan het aankoopbedrag, ontvangt de verzekerde in het geval van restitutie een vergoeding die lager ligt dan 75% van het aankoopbedrag

Zorgvariatiepolis

Bij de Zorgvariatiepolis krijgt verzekerde voor de levering van een hulpmiddel bij een niet-gecontracteerde leverancier een volledige vergoeding van de nota tot het wettelijke bedrag of maximaal het marktconforme tarief. Wel moet de verzekerde de nota voorschieten. Dit alles is terug te vinden in de verzekeringsvoorwaarden van de Zorgvariatiepolis.

Hoe declareren?

  1. Maak een gespecificeerde nota (op papier of als pdf-bestand). Zorg dat die voldoet aan de regels van de NZa, anders kunnen we de nota niet in behandeling nemen.
  2. Geef de nota aan de verzekerde mee.
  3. Laat de verzekerde de declaratie bij ons indienen.

Afhankelijk van de polis van de verzekerde, kan het voorkomen dat wij niet het gehele notabedrag vergoeden.

Rechtstreeks declareren via VECOZO zonder overeenkomst

Als u geen overeenkomst met CZ heeft gesloten, dan declareert u volgens de voorwaarden declareren zonder overeenkomst. U levert in beide situaties uw declaraties digitaal aan via de website van VECOZO conform de meest recente Vektis Standaard Externe Integratie Declaratie Hulpmiddelen.

Let op: bovenstaande geldt alleen voor zorg welke vergoed wordt vanuit de aanvullende verzekering. Zorg welke vergoed wordt vanuit de Basisverzekering mag u als zorgverlener zonder overeenkomst niet rechtstreeks declareren.

Bekijk de vergoedingen van niet-gecontracteerde zorg

Correcte registratie gegevens Vektis

Vektis beheert de landelijke AGB-database. In de AGB-database staan verschillende gegevens van zorgaanbieders en praktijken geregistreerd, zoals naam, adres- en praktijkgegevens. Deze gegevens worden gebruikt in het declaratieproces tussen de zorgaanbieder en de zorgverzekeraars. Om deze reden is het van belang dat uw registratie correct is. Incorrecte of incomplete registratie bij Vektis kan leiden tot uitval van declaraties. Om dit te voorkomen, vragen wij u, uw gegevens te controleren in de AGB Webzoeker.

Het is daarnaast belangrijk om ervoor te zorgen dat onze verzekerden u kunnen vinden via onze Zorgvinder applicatie. Hierdoor is het in het bijzonder belangrijk dat u, naast de eerder genoemde gegevens, uw vestigingen correct registreert in het handelsregister van de KvK én het AGB-register. Heeft u dit nog niet gedaan? Dan raden wij u aan om alle vestigingen zo spoedig mogelijk te registreren.

Wijzigingen van bijna alle gegevens in de AGB-database, kunt u telefonisch of via internet doorgeven aan Vektis. U belt daarvoor naar 0900 242 26 33 (€ 0,10 per minuut). Of via de website van Vektis.

Contact

Heeft u een vraag over een declaratie? Neem contact met ons op.