Module Plus

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze module, voldoet de zorgaanbieder, naast de voorwaarden van de Basisovereenkomst, minimaal aan óf de voorwaarden voor de behandelindex óf aan de voorwaarden voor patiëntervaring. De zorgaanbieder blijft hieraan voldoen gedurende de looptijd van de module:

Voorwaarden behandelindex

  • De behandelindex van de zorgaanbieder, zoals vastgesteld door Vektis, wijkt maximaal één standaarddeviatie aan de bovenkant af van 100. Dit betekent dat de behandelindex maximaal 116 is.
  • Op de praktijk-AGB-code van de zorgaanbieder zijn in heel 2022 (en daarna ook in 2023 en 2024) declaraties voor fysiotherapie ingediend bij de zorgverzekeraar(s). Een praktijk-AGB-code die geen volledig kalenderjaar actief is geweest in het AGB-register van Vektis, voldoet daarmee niet aan deze voorwaarde.
  • Voor 2024 geldt de behandelindex over heel 2021 of 2022, in het voordeel van de zorgaanbieder. Voor 2025 geldt de landelijke behandelindex over heel 2023 en voor 2026 over heel 2024.

Voorwaarden- patiëntenervaring

  • De zorgaanbieder sluit voor het meten van patiëntervaringen een overeenkomst af met een gecertificeerd meetbureau voor elke in de praktijk werkzame fysiotherapeut. De beschikbare meetbureaus vindt u hier.
  • Het instrument inclusief werkinstructie dat gehanteerd wordt, is gepubliceerd op de website van het Programma Kwaliteit van Zorgverzekeraars Nederland. Voor 2024, 2025 en 2026 is dit de PREM Fysiotherapie.
  • Datadoorlevering voor de landelijke benchmark via Vektis Intelligence maakt deel uit van de overeenkomst tussen de zorgaanbieder en het meetbureau.
  • De zorgaanbieder verleent toestemming aan het meetbureau om de resultaten te delen met CZ groep.
  • De resultaten op zorgaanbieder-niveau worden gedeeld met CZ groep. Deze worden gebruikt om de verzekerden te helpen om de juiste zorg(aanbieder) te vinden en voor het inkopen van zorg.
  • Jaarlijks zijn er minimaal 250 vragenlijsten uitgezet óf minimaal 100 volledige ingevulde vragenlijst retour ontvangen én is bij minimaal 40% van de behandelde patiënten de vragenlijst uitgezet.

Voor meer informatie over de voorwaarden, zie ons zorginkoopbeleid.

Looptijd

De verschillende modules zijn af te sluiten per 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. De overeenkomst en modules worden niet met terugwerkende kracht toegekend. De einddatum van de module is gelijk aan die van de overeenkomst, mits jaarlijks aan de voorwaarden wordt voldaan.