Overeenkomst fysiotherapie

Hieronder informeren wij u over de inhoud van de overeenkomst en over de wijze waarop u de overeenkomst kunt aanvragen dan wel kunt wijzigen.

Overeenkomst fysiotherapie met modules

CZ groep hanteert vanaf 2021 één basisovereenkomst voor eerstelijns fysiotherapie. Aanvullend op deze basisovereenkomst is het mogelijk om één of meerdere modules af te sluiten. Elke module kent zijn eigen voorwaarden en honorering. De verschillende modules zijn af te sluiten per 1 januari 2021, 1 januari 2022 en 1 januari 2023.

Lees meer over het beleid

Inhoud overeenkomst

De overeenkomst eerstelijns fysiotherapie bestaat uit een Individueel Deel (deel I) en uit een Algemeen Deel (deel II). Deel I bevat individuele gegevens, op het individueel staat ook welke overeenkomst het betreft. In deel II staan de algemene voorwaarden die wij stellen aan alle zorgaanbieders fysiotherapie.

Basisovereenkomst eerstelijns fysiotherapie 2021-2022-2023

Overeenkomst wijzigen

De meeste gegevens van zorgaanbieders staan geregistreerd in de AGB-database. Houd deze gegevens up-to-date, want ze worden ook door ons gebruikt.

Overeenkomst aanvragen

Wilt u een overeenkomst bij CZ aanvragen? Dan moet u voldoen aan de voorwaarden in ons zorginkoopbeleid. Dit toetsen wij nadat u een aanvraag voor een overeenkomst hebt ingediend. Besluiten wij u een overeenkomst aan te bieden? Dan maken wij hiervoor gebruik van het landelijke Zorginkoopportaal van VECOZO.

Overeenkomst aanvragen

Medische diagnosecodelijst

Hebt u met ons een overeenkomst gesloten voor eerstelijns fysiotherapie? Dan hebben we afspraken gemaakt over declareren. Bijvoorbeeld over verwijzingen. In de medische diagnosecodelijst vindt u of een verwijzing van de huisarts of specialist verplicht is. En welke diagnosecode u moet gebruiken. Ook vindt u in deze lijst hoe lang er aanspraak vanuit de basisverzekering mogelijk is.

Bekijk de medische diagnosecodelijst

We merken dat er soms onduidelijkheid bestaat over het gebruik van diagnosecode XX69, behorend bij ‘weke delen tumoren’ zoals vermeld op bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering (Bzv), onder artikel D7. Deze diagnosecode is specifiek bedoeld voor weke delen tumoren, en niet voor andersoortige tumoren. Als dit bij de beoordeling voor ons niet voldoende duidelijk is, vragen wij bij de specialist (extra) informatie op. De specialist geeft dan aan of het daadwerkelijk om een weke delen tumor gaat of niet. Als dat wel het geval is, bestaat de vergoeding uit behandeling gedurende maximaal 24 maanden in aansluiting op bestraling. Als er sprake is van chemotherapie is er geen mogelijkheid om voor deze vergoeding in aanmerking te komen.

Contact

Voor vragen over contracten en uw gegevens, of aanpassingen in uw betaalgegevens neemt u contact op met de afdeling Relatiebeheer.

 
Algemeen-NaarBoven