Kwaliteitscyclus logopedie

De Kwaliteitscyclus logopedie is ontwikkeld door de NVLF in samenwerking en de auditbureaus HCA en Kiwa. De Kwaliteitscyclus logopedie is een doorontwikkeling van de vrijwillige Kwaliteitstoets.

Het vertrekpunt van de kwaliteitscyclus is zelfevaluatie, werken aan doelen die passen bij de praktijk en continue optimaliseren en verbeteren. De Kwaliteitscyclus bestaat uit drie onderdelen: kwaliteitstoets, visitatie en kwaliteitsgesprekken.

Varianten

De kwaliteitscyclus logopedie kent twee verschillende varianten, afhankelijk of de praktijk in het bezit is van een geldig auditcertificaat of niet.

  1. Praktijk is in het bezit van een geldig auditcertificaat: de cyclus bestaat dan uit een visitatie in het eerste jaar en in de twee jaar daarna jaarlijks kwaliteitsgesprekken met een auditor.
  2. Praktijk is niet in het bezit van een geldig auditcertificaat: de cyclus wordt gestart met een kwaliteitstoets in het eerste jaar en daarna jaarlijks een kwaliteitsgesprek met een auditor, gedurende de twee opvolgende jaren. Hierna is het startpunt bij elke cyclus de visitatie.

De Kwaliteitstoets wordt uitgevoerd door de auditbureaus HealthCare Auditing (HCA) en Kiwa. Meer informatie over de Kwaliteitscyclus vindt u op de website van de NVLF.

Rol in het inkoopbeleid logopedie

Praktijken die in het bezit zijn van een geldig certificaat van de Kwaliteitstoets en/of Kwaliteitscyclus kunnen in aanmerking komen voor de module Transparantie. Voor deze module geldt een toeslag.

Lees meer over module Transparantie en de voorwaarden

Erkenning certificaat

Wij nemen de positieve uitslag van een vrijwillig uitgevoerde Kwaliteitstoets/Kwaliteitscyclus alleen over als blijkt dat tijdens die toets (mogelijk) ook dossiers van onze verzekerden zijn getoetst. Dit is het geval als ervoor gekozen wordt om de dossiertoets te laten uitvoeren over in ieder geval ook dossiers van onze verzekerden of over de verzekerden van alle verzekeraars.

Kosten

De kosten voor de vrijwillige Kwaliteitscyclus zijn voor uw rekening. U vindt de prijs op de websites van de auditbureaus.

Contact

Neem contact op met Relatiebeheer Zorgverleners