Module Transparantie

CZ groep hanteert sinds 2021 één basisovereenkomst voor eerstelijns logopedie. Aanvullend op deze basisovereenkomst is het mogelijk om de module Transparantie af te sluiten.

Deze module is bedoeld voor zorgaanbieders die zich transparant en toetsbaar opstellen en zich inspannen voor het meten van patiëntervaringen. De module Transparantie kent zijn eigen voorwaarden en honorering.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze module, voldoet de zorgaanbieder minimaal aan de volgende voorwaarden. Hij blijft hieraan voldoen gedurende de looptijd van de module:

 • De behandelindex van de zorgaanbieder is 60 of hoger, maar lager dan 120. Voor de overeenkomst 2024 geldt de behandelindex over heel 2021 of 2022, in het voordeel van de zorgaanbieder. Voor 2023 geldt de behandelindex over heel 2021. Als er geen behandelindex is vastgesteld, is het niet mogelijk om deze module af te sluiten.
 • De zorgaanbieder spant zich maximaal in voor het meten van patiëntervaringen. De zorgaanbieder zet bij minimaal 20% van de behandelde patiënten de vragenlijsten uit. Het totaal aantal patiënten betreft het aantal unieke patiënten zoals vermeld in de spiegelinformatie. Voor 2023 geldt 2021 en voor 2024 geldt 2022.
  • De zorgaanbieder sluit voor het meten van patiëntervaringen een overeenkomst met een gecertificeerd meetbureau voor elke logopedist die in de praktijk werkt. De meetbureaus die CZ groep erkent voor 2024 staan uiterlijk 1 september 2023 op onze website.
  • Datadoorlevering voor de landelijke benchmark via Vektis Intelligence maakt deel uit van de overeenkomst tussen de zorgaanbieder en het meetbureau.
  • De resultaten op zorgaanbiederniveau worden gedeeld met CZ groep. Deze gebruiken we om de verzekerden te helpen om de juiste zorg(aanbieder) te vinden en bij het inkopen van zorg.
  • De zorgaanbieder verleent toestemming aan het meetbureau om de resultaten te delen met CZ groep.
 • De zorgaanbieder neemt deel aan de Kwaliteitscyclus logopedie van de NVLF en heeft minimaal één keer de Kwaliteitstoets vrijwillig laten uitvoeren én behaald. De zorgaanbieder beschikt over een geldig certificaat van de Kwaliteitstoets en/of Kwaliteitscyclus. Praktijken die in het bezit zijn van een geldig certificaat Kwaliteitstoets tot 2024, moeten aantoon baar de vervolgstappen (visitatie en twee kwaliteitsgesprekken) van de Kwaliteitscyclus uit laten voeren om de module Transparantie te kunnen afsluiten. De praktijk moet gedurende de hele looptijd van de module beschikken over een geldig certificaat van de Kwaliteitscyclus. Lees meer over de Kwaliteitscyclus.
 • Om in aanmerking te komen voor de module Transparantie, moeten ook dossiers van verzekerden van CZ groep deel hebben uitgemaakt van de steekproef voor de Kwaliteitstoets.
 • De zorgaanbieder heeft vóór het afsluiten van deze module minimaal 2 volledige jaren een overeenkomst gesloten met CZ groep voor het leveren van logopedie.

Aanvraagprocedure

Sinds 2022 kunnen praktijken per kwartaal instromen in de module Transparantie. Heeft u de Kwaliteitstoets gedurende het jaar positief afgerond? En voldoet u aan de voorwaarden voor de behandelindex en het meten van patiëntervaringen? Dan kunt u bij ons een aanvraag indienen voor de module Transparantie via e-mail. Wij ontvangen graag een kopie/scan van het certificaat samen met de gegevens van uw praktijk. Wij doen ons best om uw aanvraag zo snel mogelijk af te handelen.

Looptijd

De ingangsdatum van de module Transparantie ligt altijd in de toekomst en valt op de eerste dag van een kwartaal. Dit betekent dat de module Transparantie in kan gaan per 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. De einddatum van de module is gelijk aan die van de overeenkomst, mits jaarlijks aan de voorwaarden wordt voldaan.