Een akkoordverklaring aanvragen

Voor sommige zorg hebt u vooraf toestemming van ons nodig. Alleen dan krijgt u een vergoeding. Deze toestemming wordt ook wel akkoordverklaring genoemd. Meestal vraagt uw zorgverlener of leverancier toestemming voor u aan. U hoeft dan niets te doen. U kunt ook zelf toestemming aanvragen.

Zó vraagt u toestemming voor zorg aan

 1. Verzamel uw persoonlijke gegevens

  • Naam
  • Adres
  • Geboortedatum
  • Relatienummer (staat op uw polisblad of uw CZ Zorgpas)
 2. Verzamel uw medische gegevens

  • De verwijzing of het voorschrift van uw arts
  • Een medische indicatie van uw arts met een behandelvoorstel
  • Of bij een hulpmiddel een offerte van uw leverancier
  • Soms hebben wij meer informatie nodig of vragen wij u om een aanvraagformulier in te vullen. Dit leest u bij de informatie over de vergoeding.
 3. Verstuur uw aanvraag

  Verstuur de gegevens per post.

Toestemming nodig voor plastische chirurgie?

Voor plastische chirurgie vraagt uw specialist toestemming aan. U kunt dit niet zelf doen.

Wat kunt u verwachten?

U ontvangt meestal binnen 10 werkdagen een reactie op uw aanvraag. Soms vragen we extra informatie bij u op. Bijvoorbeeld als er onvoldoende informatie in de aanvraag staat. Is uw aanvraag akkoord? Dan ontvangt u van ons de akkoordverklaring. Bekijk uw akkoordverklaringen in Mijn CZ.

Veelgestelde vragen

Uw arts beoordeelt welke zorg u nodig hebt. Met de medische gegevens kunnen we kijken of u hiervoor verzekerd bent en deze dus vergoed krijgt.

Wij beoordelen:

 • Of u verzekerd bent voor de zorg
 • Of het de zorg is die u nodig hebt
 • Of de zorg niet te duur is
 • Of de zorg uitgebreider is dan nodig
 • Of de zorg die u krijgt past bij de huidige wetenschappelijke kennis en praktijk. In het vakgebied noemt met dit ook wel verantwoorde en adequate zorg en diensten

Wij vragen de gegevens op die we nodig hebben om uw aanvraag te beoordelen. Zijn de gegevens niet voldoende? Dan vragen we extra informatie bij u op. Belangrijk is dat we alleen informatie willen en mogen ontvangen die nodig is.

We hebben soms een foto nodig om uw aanvraag te beoordelen. Bijvoorbeeld als u plastische chirurgie of mondzorg wilt. Wij vragen deze foto’s alleen op als het nodig is.

Deze informatie staat in ons privacy statement.

Het vervoer naar zorg in het buitenland komt zelden voor vergoeding in aanmerking. Neem daarom altijd contact met ons op om te kijken of u de reiskosten vergoed krijgt. Bel ons op 088 555 77 77.