Declareren Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntgroepen

Bent u zorgaanbieder en wilt u een declaratie Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntgroepen indienen? Lees hoe u dat het beste kunt doen.

Hoe declareren?

Stuur uw declaraties rechtstreeks aan CZ groep via VECOZO. Zorg dat de declaraties voldoen aan de NZa-regels.

 

Wilt u als niet-gecontracteerde aanbieder zorg declareren? Bekijk hoe dit werkt.

Voorwaarden declareren GZSP

In de beleidsregel van de NZa kunt u de voorwaarden nalezen die gelden als u een declaratie bij CZ wilt indienen. De overige voorwaarden om te kunnen declareren staan beschreven in de bijlage Declaratieparagraaf Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntgroepen van de overeenkomst die u met ons heeft gesloten. In de overeenkomst vindt u de verrichtingscodes en de daarbij behorende tarieven binnen de Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntgroepen.

Download de declaratieparagraaf
Uniforme declaratieparagraaf GZSP

Indienen declaratie

Dien uw declaratie in via VECOZO Doe dit onder UZOVI-code 9664 (Unieke Zorgverzekeraars Identificatie) voor de ‘Centrale verwerkingseenheid CZ groep Zorgverzekeraar. Dit geldt voor alle declaraties van de labels CZ, Nationale-Nederlanden en OHRA. VECOZO voert enkele controles uit. Als de nota goedgekeurd is, gaat deze door naar CZ.

Zodra wij de nota hebben ontvangen, voeren wij nog enkele controles uit. U kunt hierbij denken aan controles als:

  • Is de verzekerde bij CZ, Nationale-Nederlanden en OHRA verzekerd?
  • Is de juiste verrichting gedeclareerd?
  • Is het juiste tarief gedeclareerd?
  • Is er een getekende overeenkomst aanwezig?

Is de nota akkoord? Dan handelen wij deze binnen de afgesproken termijn af. U kunt dan via VECOZO de retourinformatie downloaden. Soms komt het voor dat een nota te veel fouten bevat. U ziet dan in VECOZO een afwijzing met toelichting. Wilt u de nota aanpassen en opnieuw indienen? Dan vragen wij u dit binnen één maand te doen.

Declaraties moeten voldoen aan de eisen van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en aan de contractafspraken tussen CZ en de contractpartner. CZ voert controles uit op nota's en declaraties.


Bekijk hoe en waarom CZ controles op declaraties uitvoert

Uw IBAN toevoegen of wijzigen

Wilt u uw IBAN aan ons doorgeven of laten wijzigen? Stuur dan een e-mail Wij nemen vervolgens contact met u op om samen de procedure door te nemen. Dat doen we via het telefoonnummer dat u heeft geregistreerd in Vektis. 

Correcte registratie gegevens Vektis

Vektis beheert de landelijke AGB-database. In de AGB-database staan verschillende gegevens van zorgaanbieders en praktijken geregistreerd, zoals naam, adres- en praktijkgegevens. Deze gegevens worden gebruikt in het declaratieproces tussen de zorgaanbieder en de zorgverzekeraars. Om deze reden is het van belang dat uw registratie correct is. Incorrecte of incomplete registratie bij Vektis kan leiden tot uitval van declaraties. Om dit te voorkomen, vragen wij u, uw gegevens te controleren in de AGB Webzoeker.

Het is daarnaast belangrijk om ervoor te zorgen dat onze verzekerden u kunnen vinden via onze Zorgvinder applicatie. Hierdoor is het in het bijzonder belangrijk dat u, naast de eerder genoemde gegevens, uw vestigingen correct registreert in het handelsregister van de KvK én het AGB-register. Heeft u dit nog niet gedaan? Dan raden wij u aan om alle vestigingen zo spoedig mogelijk te registreren.

Wijzigingen van bijna alle gegevens in de AGB-database, kunt u telefonisch of via internet doorgeven aan Vektis. U belt daarvoor naar 0900 242 26 33 (€ 0,10 per minuut). Of via de website van Vektis.

Contact

Heeft u een vraag over een declaratie? Neem contact met ons op.