Declareren Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntgroepen

Bent u zorgaanbieder en wilt u een declaratie Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntgroepen indienen? Lees hoe u dat het beste kunt doen.

Hoe declareren?

Stuur uw declaraties rechtstreeks aan CZ groep via VECOZO. Zorg dat de declaraties voldoen aan de NZa-regels.

Wilt u als niet-gecontracteerde aanbieder zorg declareren? Bekijk hoe dit werkt.

Voorwaarden declareren Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntgroepen

In de beleidsregel van de NZa kunt u de voorwaarden nalezen die gelden als u een declaratie bij CZ wilt indienen. De overige voorwaarden om te kunnen declareren staan beschreven in de bijlage Declaratieparagraaf Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntgroepen van de overeenkomst die u met ons hebt gesloten. In de overeenkomst vindt u de verrichtingscodes en de daarbij behorende tarieven binnen de Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntgroepen.

Download de declaratieparagraaf
Uniforme declaratieparagraaf GZSP

Indienen declaratie

Dien uw declaratie in via VECOZO. Doe dit onder UZOVI-code 9664 (Unieke Zorgverzekeraars Identificatie) voor de ‘Centrale verwerkingseenheid CZ groep Zorgverzekeraar. Dit geldt voor alle declaraties van de labels CZ, Nationale-Nederlanden en OHRA. VECOZO voert enkele controles uit. Als de nota goedgekeurd is, gaat deze door naar CZ.

Zodra wij de nota hebben ontvangen, voeren wij nog enkele controles uit. U kunt hierbij denken aan controles als:

  • Is de verzekerde bij CZ, Nationale-Nederlanden en OHRA verzekerd?
  • Is de juiste verrichting gedeclareerd?
  • Is het juiste tarief gedeclareerd?
  • Is er een getekende overeenkomst aanwezig?

Is de nota akkoord? Dan handelen wij deze binnen de afgesproken termijn af. U kunt dan via VECOZO de retourinformatie downloaden. Soms komt het voor dat een nota te veel fouten bevat. U ziet dan in VECOZO een afwijzing met toelichting. Wilt u de nota aanpassen en opnieuw indienen? Dan vragen wij u dit binnen één maand te doen.

Declaraties moeten voldoen aan de eisen van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en aan de contractafspraken tussen CZ en de contractpartner. CZ voert controles uit op nota's en declaraties.

Bekijk hoe en waarom CZ controles op declaraties uitvoert

Naar boven